Afbeelding
Foto: Bert Verver

Daghaven Twaalfmorgen gerenoveerd

Algemeen

Reeuwijk - Onder herfstige omstandigheden is vorige week vrijdag de gerenoveerde en gemoderniseerde daghaven van het recreatieterrein aan de Twaalfmorgen officieel in gebruik genomen. De haven is een belangrijke aanleggelegenheid aan de plas Kalverbroek in het zuidoostelijke gedeelte van de Reeuwijkse Plassen. Het is na de opknapbeurt weer een heerlijke plek geworden om aan te leggen, de benen te strekken of een picknick te organiseren. De haven was al jaren niet meer in optimale staat, maar werd in het afgelopen voorjaar en zomer in oude luister hersteld. De beschoeiingen werden geheel vernieuwd en aan de plaszijde werd circa honderd meter natuurvriendelijke oever aangelegd. Bovendien werd een brug verlaagd voor een betere toegankelijkheid voor gehandicapten, werden doorzichten hersteld en recreatiemeubilair vernieuwd. De totale kosten van de renovatie bedroegen circa 175.000 euro en werden gedragen door de Provincie Zuid-Holland, Groenalliantie Midden-Holland en de Stichting Veen, maar ook de gemeente Gouda en het ondernemersfonds Elf Graven leverden een bijdrage.

Publiek-private samenwerking

De voorzitter van de Stichting Veen, Peter Blanken, memoreerde dat het toenmalige recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. in 2012 de haven wilde sluiten, een beslissing die nogal wat commotie opleverde. Overleg tussen zijn stichting en de inmiddels opgerichte Groenalliantie leidde er echter toe dat de haven open bleef en dat er plannen ontwikkeld zouden worden voor herstel. Het project werd daarvoor ondergebracht in de zogenoemde Gebiedsdeal Reeuwijkse Plassen en Veenweiden. Hij noemde het tot stand komen van het project een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking en sprak veel dank uit in de richting van Veen-bestuurder en stuurgroepvoorzitter van de gebiedsdeal, Theo van de Pangaard, die heel veel energie in het project heeft gestoken.

De voorzitter van de Groenalliantie, burgemeester Bert Cremers van Waddinxveen, is blij dat de renovatie na de lange voorbereidingstijd is afgerond. Hij memoreerde dat het besluit in 2012 om de haven te sluiten was genomen onder invloed van de slechte financiële situatie van zijn organisatie en de daarbij aangesloten gemeenten. Als nieuwtje wist hij te melden dat het gehele terrein in de komende twee jaar een kwaliteitsimpuls krijgt. Zo wordt het terrein aan de wegzijde extra uitnodigend ingericht, zullen de wandelpaden worden aangepakt en zullen open ruimten en doorzichten worden hersteld waardoor er ook een betere relatie ontstaat met het naastgelegen Natura 2000 gebied van Staatsbosbeheer. Na de toespraken werd de openingshandeling, het onthullen van een informatiepaneel, verricht door Groenalliantie-voorzitter Bert Cremers, Veen-bestuurder Theo van de Pangaard, de Goudse wethouder Hilde Niezen en de vertegenwoordiger van de provincie Oelev Koop. Tekst en beeld: Bert Verver

Advertentie

Categorieën