Afbeelding
Foto: Bert Verver

Wethouder Dirk-Jan Knol gaat graag vier jaar door

Algemeen

Bodegraven-Reeuwijk - Tijdens het interview over de meerjarenbegroting van de gemeente vroegen wij wethouder Dirk-Jan Knol naar zijn persoonlijke beleving van het wethouderschap, nu deze raadsperiode ten einde loopt.

Hoewel Dirk-Jan in de lokale politiek al ruim ervaring had opgedaan als commissie- en raadslid lag zijn hoofdberoep in een heel andere sector. "Ik werkte bij een bedrijf dat onderdelen leverde aan de vliegtuigindustrie, eerst in de sector verkoop, later bij de inkoop. Ik reisde daarvoor over de hele wereld, het was een mooie baan waar heel veel over te vertellen zou zijn."

Hoewel de in Reeuwijk-Dorp woonachtige CDA-wethouder benadrukt zijn werk destijds heel leuk gevonden te hebben, ging hij graag in op het verzoek zich beschikbaar te stellen als wethouder. "Ik had een goed betaalde baan en financieel ging ik er echt op achteruit, maar het gaat in het leven niet alleen om geld. Vanuit mijn overtuiging zag ik het wethouderschap als een uitdaging omdat je dan echt iets kunt betekenen voor je maatschappelijke omgeving. Het voelt voor mij erg goed om je capaciteiten te benutten voor je eigen gemeente. Ik kon de stap zetten omdat ik voldoende vertrouwen had in mijn eigen kwaliteiten. Al besefte ik terdege dat je een vaste baan inruilt voor een politiek onzekere toekomst."

Verscheidenheid

Eén van de zaken die het werk volgens Dirk-Jan zo boeiend maakt is de grote verscheidenheid van het werk. "Je bent op heel veel fronten bezig. Het gaat in mijn werk niet alleen om de financiën. Mijn portefeuille is erg divers en omvat ook sectoren als wonen en volkshuisvesting, sport- en sportbedrijf, economie en cultuur en dat betekent dat je door de dag heen met veel verschillende zaken bezig moet zijn. In mijn werk vind ik het belangrijk flink te investeren in een goede verstandhouding met zowel de raad als de inwoners en ook bereid moet zijn je beleid aan te passen op grond van de signalen die je uit die contacten krijgt."

Nagenoeg failliet

Op de vraag wat hij aantrof toen hij en zijn collega's aantraden na de verkiezingen bijna vier jaar geleden is hij duidelijk. "De gemeente was nagenoeg failliet. Toch ben ik erin gestapt in de overtuiging dat het grote financiële probleem om te buigen was. De gemeente had net het fusieproces achter de rug en er lagen grote uitdagingen voor het invoeren van verbeteringsmaatregelen. Ik had ook de verwachting dat daar draagvlak voor zou zijn, iets wat in de praktijk ook zo is gebleken. De problemen waren groot, maar ik heb er nooit echt wakker van gelegen. Wel heb ik mij zorgen gemaakt over de vraag of het allemaal wel snel genoeg zou gaan. Ik ben er echt trots op wat wij gezamenlijk, de raad en het college, op dat vlak hebben kunnen bereiken waarbij ik besef dat we twee gelukjes hebben gehad, namelijk de lage rentestand en de aantrekkende economie."

De wethouder heeft veel waardering voor de manier waarop de gemeenteraad is meegegaan in het oplossen van de problemen en ook voor de wijze waarop het kleine team van financieel specialisten bij de gemeente er mee om zijn gegaan. "Het is in een kleine gemeente toch echt mensenwerk. Je moet in feite blindelings op de stukken kunnen vertrouwen, want als wethouder bewaak je vooral of alle wensen die er leven binnen de financiële kaders passen en probeer je invulling te geven aan de financieel-technische en beleidsmatige aspecten van de begroting."

Herverkiezing

Dirk-Jan zou graag ook in de volgende raadsperiode opnieuw aan de slag gaan als wethouder. "Er liggen nog voldoende uitdagingen. Ik wil de leningenportefeuille graag verder afbouwen en ook projecten zoals op het gebied van sociale woningbouw en het sociaal domein graag verder brengen. Ook vind ik dat er nog stappen gezet moeten worden voor sectoren als sport en cultuur en ik zie daarvoor ook financiële ruimte ontstaan. Mocht een nieuw wethouderschap onverhoopt niet doorgaan, dan heb ik nog geen idee wat ik dan zou doen. Ik sta uiteraard wel op de verkiezingslijst, maar uit oogpunt van transparantie wil ik nu al wel zeggen dat ik geen nieuw raadlidmaatschap ambieer," aldus de wethouder die naast zijn drukke werkzaamheden toch geregeld wat tijd probeert vrij te maken voor het wandelen met zijn hond, het onderhoud van zijn tuin en een partijtje volleybal.

Tekst en beeld: Bert Verver