Logo kobr.nl

Integraal Kindcentrum

Zwammerdam - Oranje Nassauschool en Kindcentrum Beertjes Burch willen in 2020 een integraal kindcentrum (IKC) vormen. De Oranje Nassau school is onderdeel van SCOPE scholengroep en vanaf 1955 gevestigd in Zwammerdam. Kindcentrum Beertjes Burch, onderdeel van Junis Kinderopvang, is sinds 1995 gevestigd op het terrein van Ipse de Brugge. In de zomer van 2020 zullen zij samen hun intrek nemen in een nieuw Multi Functionele Accommodatie in Zwammerdam om kinderen van 0 tot 13 jaar te begeleiden vanuit ÈÈn en dezelfde visie en vanuit ÈÈn team. Binnen het IKC komt een doorgaande leerlijn, vanaf het dagverblijf/peuterspeelzaal naar school en vanaf de school naar de buitenschoolse opvang. Dit zorgt voor een stabiele omgeving waarin ieder kind zich breed kan ontplooien, waarin kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en waar samenwerken, creativiteit en kritisch denken centraal staan.

Meer berichten