Logo kobr.nl

Nieuwe contracten zorgaanbieders

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeenten in de regio Midden Holland (Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda) hebben per 1 januari voor drie jaar lang nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders.

Met de meeste organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract voortgezet. CliÎnten van organisaties die geen nieuw contract krijgen of geen nieuw contract willen, vallen onder het overgangsbeleid. Deze cliÎnten hebben hierover een brief ontvangen. Het gaat om zorg vanuit de Wmo (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf), beschermd wonen of jeugdhulp (begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling, behandeling, kortdurend verblijf). De nieuwe contractering is voor drie jaar, wat inwoners en zorgaanbieders rust geeft.

Met de aanbieders die vanaf 1 januari geen contract meer hebben met de regiogemeenten is gesproken over de gevolgen hiervan voor cliÎnten. Het uitgangspunt van deze gesprekken is dat deze aanbieders hun zorgtraject met de huidige cliÎnten gewoon afronden tot de einddatum van hun beschikking, maar tot uiterlijk 31 december 2018. Als de zorgaanbieder hiertoe geen kans ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliÎnt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente ziet actief erop toe dat dit gebeurt.

Heeft de cliÎnt na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt hij/zij hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld het sociaal team) en een advies over passende gecontracteerde zorgaanbieders.

Meer berichten