Logo kobr.nl
De kartrekkers voor belangrijke Reeuwijkse evenementen: v.l.n.r. Dennis v.d. Made, Richard v.d. Graaf, Sven Verkleij, Eric Voskuil, Rudi Otto en  Ardy van Eijk
De kartrekkers voor belangrijke Reeuwijkse evenementen: v.l.n.r. Dennis v.d. Made, Richard v.d. Graaf, Sven Verkleij, Eric Voskuil, Rudi Otto en Ardy van Eijk (Foto: Bert Verver)

Organisatie Bruisend Reeuwijk naar Stichting Volksvermaak

Reeuwijk - Jarenlang is Bruisend Reeuwijk, het grote dorpsfeest in Reeuwijk-Brug, georganiseerd door de Stichting Muziekfestival Reeuwijk. Ingaande 1 januari jongstleden heeft die stichting haar activiteiten echter beëindigd.

Dat betekent niet dat daarmee ook een eind is gekomen aan Bruisend Reeuwijk. De organisatie is inmiddels ondergebracht bij de Stichting Volksvermaak Reeuwijk, een nieuwe organisatie die zich in het najaar al garant had gesteld voor de festiviteiten op Koningsdag. Samen met het Sinterklaas Comité Reeuwijk-Brug zal ook de organisatie van de sinterklaasintocht en het daaraan verbonden kinderfeest ter hand worden genomen.

De kennis die rond Bruisend Reeuwijk is opgebouwd gaat gelukkig niet verloren. Hoewel er afscheid is genomen van stuwende krachten als Robert Scheen en Evert Oosterwijk gaan Richard van der Graaf, Ardy van Eijk, Eric Voskuil en Sven Verkleij door in de nieuwe stichting, samen met de zittende bestuursleden Dennis van der Made en Rudi Otto, die het voor­zitterschap voor zijn
rekening neemt.

Terug naar jaren ë90

Het vertrouwde concept van Bruisend Reeuwijk blijft overeind, zo verzekeren de bestuursleden die ook in het afgelopen jaar al gezamenlijk optrokken. De opzet zal in grote lijnen hetzelfde blijven en ideeën voor het programma zijn er al volop. Zo zal de vrijdagavond als thema mee­krijgen 'Reeuwijk goes back to the nineties' en zal de zaterdag breed ingevuld worden als familiefeest met in de avonduren muziek van een gerenommeerde band, afgewisseld met enkele solo-optredens. Er zal een horecaplein zijn en uiteraard worden de kinderen niet vergeten.

Koningsdag

De organisatie van Konings­dag is door de nieuwe stichting ook voortvarend aangepakt. De vrijmarkt gaat uiteraard weer plaats bieden aan tientallen kinderen, maar als nieuwe trekpleister zal een lange stormbaan op de Dunantlaan komen. Met Ballorig zijn inmiddels afspraken gemaakt over de attracties voor de kinderen en er komt een sup-workshop. Op het grote podium kunnen jonge Reeuwijkers hun talenten laten zien in het programma 'Reeuwijk Got Talent' en in de tweede helft van de middag is er een optreden van Helemaal Top.

Voor de avonduren wordt gewerkt aan een gezellig muziekprogramma, maar inmiddels is het al wel duidelijk dat een landelijk zeer bekende artiest zal optreden. De naam wordt door de organisatoren echter nog even geheim gehouden. In Zalencentrum De Brug is in de ochtend een seniorenbijeenkomst met een optreden van Vivace en in de middaguren wordt de zaal vrijgemaakt voor een kinderdisco. Actuele informatie wordt bekendgemaakt via de facebook-pagina van de stichting en via www.volksvermaakreeuwijk.nl.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten