Logo kobr.nl

Mogelijk juridische stappen tegen gemeente

Stichting Sportpark Groene Zoom bestrijdt korting op onderhoudsbudget.

De Stichting Sportpark Groene Zoom verzorgt het beheer van het sportcomplex in Reeuwijk-Brug op basis van een overeenkomst met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In die overeenkomst zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. Omdat er nu door de gemeente een korting van 50.000 euro op de onderhoudsbijdrage wordt ingehouden, overweegt de stichting juridische stappen tegen de gemeente.

In 2012 zijn er ideeën gerezen over de aanpassing van de overeenkomst waarbij onder andere het groot onderhoud aan de stichting zou worden overgedragen. Reden voor die overdracht zou zijn dat het beheer door de stichting tot een kostenbesparing zou kunnen leiden. In die tijd verscheen ook een rapport waarin werd vastgesteld dat, indien het beheer van alle sportaccommodaties in Reeuwijk in één hand zou komen, dat ook een besparing zou kunnen opleveren.

Onacceptabel

Volgens de voorzitter van de Stichting, Leo Hopman, heeft de gemeente dat rapport terzijde gelegd, maar wel de beoogde besparing als korting toegepast op de jaarlijkse onderhoudsbijdrage aan de Stichting Sportpark Groene Zoom. Het kortingsbedrag is inmiddels opgelopen tot 50.000 euro. "Onaccep­tabel," zo noemt de voor­zitter deze eenzijdig toegepaste korting. "We hebben lange tijd de hoop gehad dat we er met de gemeente wel zouden uitkomen, maar dat blijkt niet het geval. De hele harmonisatiediscussie heeft daar ook een rol in gespeeld. Wij zijn van mening dat het contract dat wij met elkaar hebben niet de ruimte biedt om de korting eenzijdig toe te passen. Maar de handelwijze past naar onze mening in de onzorgvuldige wijze waarop de gemeente met de sport omgaat."

Omdat de kwestie inmiddels in een impasse dreigt te raken, heeft de stichting de gemeente formeel in gebreke gesteld. Maar volgens Leo Hopman is een adequate reactie daarop uitgebleven en dat heeft de stichting er toe gebracht om stappen te zetten voor een juridische procedure om de gemeente te verplichten de overeenkomst na te leven. Overigens benadrukt Hopman dat het bestuur altijd bereid is opnieuw om tafel te gaan zitten met de gemeente, maar dat het uitgangspunt daarbij het Wij zijn van mening dat het contract dat wij met elkaar hebben niet de ruimte biedt om de korting eenzijdig toe te passen. Maar de handel­wijze past naar onze mening in de onzorgvuldige wijze waarop de gemeente met de sport omgaat."

Omdat de kwestie inmiddels in een impasse dreigt te raken, heeft de stichting de gemeente formeel in gebreke gesteld. Maar volgens Leo Hopman is een adequate reactie daarop uitgebleven en dat heeft de stichting er toe gebracht om stappen te zetten voor een juridische procedure om de gemeente te verplichten de overeenkomst na te leven.

Overigens benadrukt
Hopman dat het bestuur altijd bereid is opnieuw om tafel te gaan zitten met de gemeente, maar dat het uitgangspunt daarbij het naleven van de huurovereenkomst moet zijn.

Aan voorwaarden voldaan

Volgens een woordvoerder van de gemeente zal dat gesprek er zeker gaan komen. Het bestuur van de stichting en de drie verenigingen die daaronder vallen kunnen op korte termijn een uitnodiging verwachten. Als reden voor de korting wordt aangegeven de slechte financiële situatie waarin de gemeente in 2012 verkeerde. Dat heeft geleid tot een korting op zowel subsidies als op andere financiële verplichtingen die de gemeente was aangegaan, dus ook op de onderhoudsbijdrage die de stichting ontving. Naar de mening van de gemeente is daarover een gesprek geweest waaruit geconcludeerd kon worden dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de korting, die vanaf 2014 is toegepast, werd voldaan. De stichting denkt daar dus anders over.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten