Logo kobr.nl

Week van Gebed

Bodegraven-Reeuwijk - Vanaf zondag 21 januari wordt in kerken in Nederland de jaarlijkse Interkerkelijke Week van Gebed gehouden. Samen bidden voor land, volk, kerk en wereld. Dit jaar staat de Week van Gebed in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema 'Recht door zee' haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.

De kerken van Reeuwijk doen in 2018 opnieuw gezamenlijk hieraan mee. Op vier doordeweekse avonden is er vanaf 19.30 uur in ÈÈn van de kerken een gebedsmoment van maximaal een uur. Dit staat open voor iedereen in Reeuwijk, dus ook voor hen die in Reeuwijk wonen en buiten Reeuwijk bij een gemeente meeleven. U bent welkom.

• Maandag 22 januari bij Christengemeente Elim, Gebouw De Poort, Einstein≠straat 12D.

• Dinsdag 23 januari bij de hervormde gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, Kerkweg 2, Reeuwijk Dorp.

• Woensdag 24 januari bij de Protestantse Gemeente De Ark, ít Kerkestuk 1.

• Donderdag 25 januari bij de Hervormde Gemeente Sluipwijk, ís-Gravenbroekseweg 85.

• De wekelijkse weeksluiting voor ouderen in Dienstencentrum De Reehorst Poelruit 12, waar alle ouderen van harte welkom zijn, zal vrijdag 26 januari ook in dit teken staan. Dat begint als altijd om 19.00 uur.

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met ds. Tekelenburg, e-mail predikant@hervormdreeuwijk.nl.

Ook alle christelijke kerken in Bodegraven doen mee. Van maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 tot 19.50 uur gebedsbijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten zullen de sfeer hebben van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap.

• Maandag 22 jan bij Hervormd Bodegraven, Dorpskerk op de markt.

• Dinsdag 23 jan bij RK Geloofsgemeenschap, St. Willibrorduskerk, Overtocht.

• Woensdag 24 jan bij Pinkstergemeente De Morgenstond, Salvatorkerk, Vrije Nesse.

• Donderdag 25 jan bij Emma¸sgemeente PKN, Lutherkerk, Marktstraat.

• Vrijdag 26 jan in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ichthuskerk, Stationsweg.

• Zaterdag 27 jan bij de Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk, Dronensingel.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Kromwijk, e-mail jan.m.kromwijk@gmail.com of telefoon 06-10337988.

www.weekvangebed.nl

Meer berichten