Hoop voor behoud Rietveld woningen

Reeuwijk - Er gloort hoop voor het behoud van de Rietveld woningen in Reeu≠wijk-Brug. Eigenaar Woningbouwvereniging Reeuwijk, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en verschillende deskundigen gaan volgende week om tafel om te kijken of er een alternatief is voor de sloop en nieuwbouw. Dit laatste was het aanvankelijke plan omdat de woningen bouwfysisch in zeer slechte staat zijn. Met het oog op een beter en gezonder wooncomfort moet er iets aan de woningen worden gedaan. Behalve de gesprekken over de mogelijkheden tot (deel)behoud, hebben de Rietveld woningen ook in de beleidsnota cultuurhistorie inmiddels een plekje gekregen. Wethouder Leendert van den Heuvel: "Er stond voor Reeuwijk niets op papier voor wat betreft monumentale gebouwen. Er zijn de afgelopen tijd honderden gebouwen geïnventariseerd. Een grote groep krijgt extra bescherming. Nu staan ook deze Rietveld woningen in de categorie ëhoog gewaardeerdí. Commissie en gemeenteraad moeten zich nog buigen over de beleidsnota, maar er ligt nu een ander uitgangspunt dan voorheen voor deze woningen die in heel Nederland aandacht hebben gekregen." Tekst: Paul Engels

Meer berichten