Logo kobr.nl
Foto: Mitch Huisman
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Inwoners ervaren minder veilige Raadhuisweg en Zoutmansweg

Burgerinitiatief overhandigt enquêteresultaten

Reeuwijk - Afgelopen donderdagavond overhandigden AnneMarie Visser en Karel Mulder van Burgerinitiatief Reeuwijk de resultaten van de enquête die zij hebben gehouden onder de inwoners van Reeuwijk aan wethouder Kees Oskam. Ditmaal geen dik pak papier, maar een cheque met de link naar de online resultaten.

De vragen in de enquête
waren gericht op de verkeersproblematiek op de Raadhuisweg en Zoutmans­weg die na de herinrichting is ontstaan. Doel van de enquête is om de wijkteams en gemeente te informeren over de situatie wat deze twee straten betreft. Er moeten een veilige en mooie Raadhuisweg en Zoutmansweg komen, waar dorpsgenoten gebruik van kunnen maken en waar prettig aan gewoond kan worden. Daarnaast is het een signaal aan de lokale overheid dat het zeer eenvoudig is om met inwoners in contact te komen. En dat ook nog eens met minimale kosten.

Verplicht fietspad terug

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek waren dat driekwart van de inwoners het gevoel heeft dat de weg na de herindeling minder veilig is dan voorheen. Het parkeren op de rijbaan en de daarmee gepaarde onoverzichtelijkheid is volgens hen de grootste oorzaak. Tweederde zou dan ook meteen de parkeermogelijkheid in de twee straten opheffen. Meer dan 70 procent zou ook het verplichte fietspad terug willen zien, zodat fietsers geen deel meer kunnen uitmaken van de rijbaan. Waar de lijnbus Gouda-Bode­graven zijn route door beide straten heeft, wil bijna 80 procent dat het openbaar vervoer behouden blijft in Reeuwijk. Verder wordt er te hard gereden, wordt 30 km/u als juiste maximumsnelheid genoemd en missen de bewoners een veilige oversteekplaats.

Via facebook heeft Burger­initiatief Reeuwijk de enquête eind december vorig jaar online gezet. Binnen vier weken hebben ruim 560 bewoners van de wijken Reeuwijk-Brug oost en west de enquête ingevuld. Om valide resultaten te krijgen, zijn de ingevulde enquêteresultaten die meer dan twee keer met eenzelfde IP-adres zijn ingevuld, verwijderd. In eerste instantie wilde Burgerinitiatief Reeuwijk ook de bewonersverenigingen van de Raadhuisweg en Zoutman bij de organisatie van de enquête betrekken. Beide verenigingen hebben ervoor gekozen niet (volledig) mee te werken.

Tekst en beeld: Mitch Huisman

Reeuwijkse Verkiezingsbattle

Op donderdag 8 februari wordt de Eerste Reeuwijkse Verkiezingsbattle gehouden in Zalencentrum De Brug. Aanvang 19.30. ìHet moet een kritische maar vooral ook gezellige dorpsavond worden,î aldus organisator Burger≠initiatief Reeuwijk. ìHet mooie is dat de inhoud van de avond door de vragen en meningen van inwoners wordt bepaald en niet door de gebruikelijke verkiezingspraatjes. Om erachter te komen wat er politiek leeft in de kernen Reeuwijk-Brug en Sluipwijk leggen wij inwoners online een aantal stellingen voor. De link die u hiervoor kunt gebruiken is: https://nl.surveymonkey.com/r/KB7QKCG. De onderwerpen zijn divers, van sportharmonisatie tot overlast van vliegtuigen en van duurzaamheid tot woonprojecten voor jong en oud. Op die manier maken we met zín allen een echte Reeuwijkse bucketlist en die leggen we op 8 februari voor aan de politiek.î De toegang tot de verkiezingsbattle is vrij en aanmelden hoeft niet. www.burgerinitiatiefreeuwijk.nl

Meer berichten