Logo kobr.nl

Arie de Groot alleen verder in raad

Bodegraven - In de ontstane controverse binnen de ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk heeft Arie de Groot ervoor gekozen om zich af te scheiden en binnen de gemeenteraad onder de naam Christelijk Lokaal&Sociaal alleen verder te gaan. ìIk wil trouw blijven aan mijn afgelegde eed waarin ik beloofd heb zonder last of ruggenspraak gekozen te zijn en mijn kiezers recht doen. Aangezien tot mijn laatste vertegenwoordiging voor de ChristenUnie alleen positief is gesproken over de politieke inbreng en de bereikte resultaten en ik hier nog 100% achter sta, is er geen aanleiding van koers te wijzigen. Dat geldt ook voor de steun binnen de coalitie welke ik mede tot stand heb gebracht. Naast mijn raadslidmaatschap wil ik er zijn voor mensen die de verbinding zoeken en ondersteuning nodig hebben. Ik sta open voor gesprekken met mensen die zich aan het oriÎnteren zijn.î

Meer berichten