Logo kobr.nl

Volle kerken tijdens Scholenzondag

Bodegraven - Zondag 28 januari stonden de diensten in de Dorpskerk, Bethelkerk, Ichthuskerk, Ontmoetingskerk en bij Pinkstergemeente Morgenstond in het teken van ëMeer dan genoeg!í De Bijbelverhalen: Water wordt wijn, Vijf broden en twee vissen en de wonderbaarlijke visvangst waren overduidelijk te zien in de werkstukken van de kinderen die in de kerken hingen. Het waren diensten waarbij kinderen zeer betrokken waren en de band tussen school en kerk vorm kreeg. Kinderen verzorgden het gebed, de schriftlezingen en de collecten. Er werden liederen gezongen, die al de hele week geoefend waren op de scholen. De preek over het thema ëMeer dan genoegí sprak jong en oud aan.

Meer berichten