Logo kobr.nl

"Geen gekke Henkie rond Rietveld woningen"

Bodegraven-Reeuwijk - Over de Rietveld woningen in Reeuwijk-Brug waren de fracties in de raad het eens: enerzijds zijn inspanningen nodig om deze woningen als bijzonder erfgoed te behouden, anderzijds ligt de taak van eigenaar Woningbouwvereniging Reeuwijk in de sfeer van sociale woningbouw, niet in een taak van cultuurbehoud. Maar als het via inbreng van deskundigen en met name subsidies van diverse kanten mogelijk is de woningen te behouden, dan zou dat een mooie oplossing zijn. Een oplossing die ook aansluit bij de wens van een groot deel van de bewoners, die voor aanvang van de raadsvergadering een petitie aanboden. Sloop zal ook niet al te fraai overkomen, waarschuwde Lisbeth Hertogh. Zij voorspelde dat de gemeente en betrokkenen dan als ëgekke Henkieí in het 8-uur Journaal aan bod zouden komen. ìOnze inzet moet zijn om sloop te helpen voorkomen en geen onomkeerbare besluiten te nemen.î Johannes Mattiesing (SGP) steunt de pogingen tot behoud: ìWanneer we met zín allen menen dat iets moeten behouden, dan moeten we de wethouder ook ondersteunen voor voldoende financiÎle middelen.î Wethouder Van den Heuvel wil er ook alles aan doen om de Rietveld woningen (deels) te behouden: ìLaten wij eerlijk zijn: ze lekten al in de folder, zo werd gesteld. Nu spreken vele deskundigen van een wonder; wees er zuinig op, zo zeggen ze. Het kan verkeren.î Hij benadrukte dat een recent gesprek met diverse partijen hoop biedt en dat de stichting Erven Rietveld heeft laten blijken in te kunnen stemmen met een architectonische restauratie van een deel van de woningen, naast een bouwtechnisch ingrijpender renovatie van een ander deel. ìMaar er is veel geld mee gemoeid, meer geld dan de Woningbouwvereniging Reeuwijk daarvoor beschikbaar heeft,î zo schetste de wethouder de situatie.

Tekst: Paul Engels

Meer berichten