Logo kobr.nl
Foto: Marijke Groot

Blijvende herinnering

Bodegraven - Op zaterdag 27 januari heeft wethouder Oskam in De Oude Zustertuin in de boom onthuld die geplant is ter nagedachtenis aan Gerda Tuitel. Gerda is ÈÈn van de oprichters van de Zustertuin en 23 jaar de stuwende kracht en het gezicht geweest van de Zustertuin. Als blijvende herinnering en uit respect voor Gerdaís enthousiaste betrokkenheid en vrijwilligerswerk is besloten een passende boom te planten. De boom is een Koningslinde en is aangeboden door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze boom staat bekend om zijn frisgroen blad en heeft een middelgroot hartvorming blad. De herbestrating rond de boom is onlangs gerealiseerd door Van Wijk Wegenbouw. Tot slot van de bijzondere activiteit was er gelegenheid voor koffie en thee voor de naaste familie van Gerda, alsmede voor de overige vrijwilligers van De Zustertuin.

Beeld: Marijke Groot

Meer berichten