Logo kobr.nl
Foto: Wim de Boevère

Lintje voor Gert van den Hoeven

Driebruggen - Woensdagmorgen 24 januari heeft burgemeester Christaan van der Kamp, uit naam van de Koning, Gert van den Hoeven uit Driebruggen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De benoeming en uitreiking van de daarbij behorende versierselen vond, onder grote belangstelling, plaats in Custwijc, het dorpshuis van Driebruggen.

Het grote aantal aanwezigen, onder wie ook de wethouders Jan Leendert van den Heuvel en Kees Oskam, was zeker geen verrassing gelet op de enorme staat van dienst van Gert van den Hoeven en het jarenlang bekleden van verschillende bestuursfuncties door hem. Zo zijn er gedurende zijn 19 jaar voorzitterschap van de vereniging voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Lange Ruige Weide veel initiatieven genomen en projecten in gang gezet.

Zelfstandig veehouder

Tijdens een periode van 16 jaar was Gert in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onder meer betrokken bij de werkprojecten aan de Wierickes en de verbete­ring van de Oostelijke kades. Naast zijn eigen werkzaamheden als zelfstandig veehouder was er ook nog de maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van 7 jaar vicevoorzitterschap in het bestuur van verzekeringsmaatschappij Onderlinge
Woerden.

Meest recente activiteit is het pilotproject 'Toekomstbestendige polder Lange Weide', maatregelen tegen bodemdaling in het gebied rond Driebruggen, waarvan Gert initiatiefnemer is. Een project waarin binnenkort wordt begonnen met de aanleg van 450 kilometer onderwaterdrainage en wat door het bijzondere en unieke karakter zelfs de belangstelling heeft getrokken van de Europese Commissie.

Brugfunctie

Gert van den Hoeven staat bekend als iemand die direct en recht door zee zijn mening geeft en daarmee goed in staat is gebleken om zelfs tegengestelde belangen op het vlak van natuur en landbouw met elkaar te verbinden. Hij vervulde daarmee dikwijls een brugfunctie tussen de landbouw, de gemeente en de provincie.

De burgemeester benadrukte dat deze bijzondere verdiensten voor de samenleving en de meerwaarde die dit heeft voor vele mensen, Zijne Majesteit de Koning heeft doen besluiten om Gert van den Hoeven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een erkenning op zeer hoog niveau voor bijzondere persoonlijke verdiensten van een inwoner waar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk trots op is.

Tekst en beeld: Wim de BoevËre

Meer berichten