Logo kobr.nl
Foto: Loes Kamer

Warme woorden voor dominee David van Veen

Reeuwijk - In een geheel gevulde Ark vond zondagmiddag 4 februari de afscheidsdienst van dominee David van Veen plaats. Naast een groot aantal gemeenteleden waren er genodigden zoals familie en vrienden, collega-predikanten/pastors en leden van de classis van de PKN. Deze bijzondere dienst werd muzikaal omlijst door organist Dick Broere en het koor Passie onder leiding van Martine Broere.

Het werd een inspirerende
dienst waarbij zowel in de schriftlezing als in de verkondiging de Bijbelse beelden van De Ark en De Veste, de gemeente in Gouda waar dominee Van Veen beroepen is, als een rode draad doorheen liepen. Een moeilijk moment was het uitspreken van het in memoriam voor Dirk Jan Warnaar, een persoonlijke vriend van David van Veen. Aan het einde de dienst werd op symbolische wijze, tot verrassing van alle aanwezigen maar van voorzitter van de Kerkenraad Bert Kwast in het bijzonder, de 'ontwijding' van De Ark door hen samen ongedaan gemaakt: de lege plek in de altaartafel, waar ooit het verwijderde reliek lag, werd opgevuld met een tegeltje met daarop woorden van Jezus uit Matteüs
18:20: 'Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden', ook wel het hart van de kerk genoemd.

Daarna werd een aantal genodigden nog in de gelegenheid gesteld een persoonlijk woord aan David te richten en geschenken te overhandigen; zo waren er mooie en warme woorden van onder andere pastor Ella Feijen en de predikanten Erick Versloot en ds. M.J. Tekelenburg van de hervormde gemeente Reeuwijk. Bert Kwast en diaken Truus Bakker overhandigden tot slot het gezin Van Veen, naast een rolkoffer, nog een dagje uit voor de zonen Isaac en Samuel en een waarde-cheque van 3000 euro. Dit bedrag was door gemeenteleden bijeengebracht als extra blijk van waardering voor de ruim 10 jaar waarin David van Veen als predikant aan De Ark verbonden is geweest.

Tot slot was er nog een drukbezochte en gezellige afscheidsreceptie; de Cantorij zong een door Jeanette en Ab van Galen gecomponeerd afscheidslied waar iedereen zich spontaan bij kon aansluiten. Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt op persoonlijke wijze afscheid te nemen van deze bijzondere, sympathieke dominee en zijn gezin.

Tekst en beeld: Loes Kamer

Meer berichten