Logo kobr.nl

CDA wil 'Samen Verder Bouwen'

Bodegraven-Reeuwijk - Het CDA Bodegraven-Reeuwijk heeft het verkiezingsprogramma 2018 officieel gepresenteerd. ìWe hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt en op veel terreinen een mooie basis gelegd, maar we willen graag verder. De financiÎle positie van de gemeente is sterk verbeterd, maar de schuldenlast moet nog verder omlaag van 140 miljoen richting 100 miljoen euro. Dat is hard nodig voor een leefbare samenleving en een betaalbare toekomst voor onze jeugdî, aldus wethouder en wethouders-kandidaat Dirk-Jan Knol. Daarnaast staan er een aantal belangrijke speerpunten in het programma. Op het gebied van veiligheid pleit de partij voor meer politie op straat, een vaste politiepost en veel meer aandacht voor veilig fietsen. Voorts is er aandacht voor een gezondere samenleving, voor sociale verbondenheid, ouderenzorg en mantelzorg, voor meer seniorenhuisvesting dichtbij voorzieningen en sociale huurwoningen. Lijsttrekker Jan Vergeer: ìEÈn van de pijlers van ons verkiezingsprogramma is Veilig Fietsen. We hebben de meest onveilige fietsplekken in kaart gebracht; nu moeten we zorgen dat deze plekken worden aangepakt en de veiligheid ook daadwerkelijk toeneemt.î www.kiescda.nu

Meer berichten