Afbeelding

ESTO hoopt op domino-effect voor derde veld

Algemeen

Bodegraven-Reeuwijk - Dertig jaar geleden beschikte ESTO over drie velden. Op verzoek van de gemeente is aan de toen opgerichte hockeyclub Bodegraven een veld afgestaan. Erevoorzitter Han Koevoets: "Nu zit de vereniging klem met 700 leden op twee speelvelden. Er dreigt een ledenstop. Wij hopen het derde veld terug te krijgen als de Hockeyclub Reeuwijk Bodegraven (HCRB) erin slaagt om haar plannen voor een derde veld op het sportcomplex in het Reeuwijkse Hout te verwezenlijken." Betrokken ESTO-lid Marco de Wit: "Daar lijkt nu schot in te zitten; dat geeft ons als vereniging hoop. Mede door de steun van CDA en VVD voor de derde velden voor ESTO en HCRB."

Dat ESTO in het verleden een derde veld aan de nieuwe Bodegraafse hockeyclub afstond, was mogelijk omdat de voetbalvereniging toen ruim 400 leden had. Han Koevoets: "Maar door de sterke en structurele ledengroei in de afgelopen 20 jaar is die geste van destijds nu in een heel ander daglicht komen te staan. Een ledenstop betekent echt armoe, net nu je als vereniging veel aanwas uit de nieuwbouwwijken mag verwelkomen. Marco: "We zitten nu op circa 700 leden. Dat is uiteraard positief, maar het zorgt voor een zware belasting van onze twee velden. Het hoofdveld is continu in gebruik en het tweede veld is maar deels beschikbaar, omdat er geen buitenverlichting is. Op zaterdag wordt de laatste jeugdwedstrijd soms pas om half 6 gespeeld. Ongebruikelijk en zeer onhandig voor onze jeugdleden, want zij komen bijvoorbeeld in de problemen met bijbaantjes in de avonduren. Zo worden zij gedwongen om te kiezen tussen werk en sport."

Er ontstaat mogelijk een positief domino-effect als het gewenste derde veld van Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB) in het Reeuwijkse Hout van de grond komt. Indien het de hockeyclub lukt om alle activiteiten op één locatie onder te brengen, zou de voetbalvereniging ESTO op de dan verlaten hockeylocatie in Bodegraven ruimte terugkrijgen voor het broodnodige derde veld. Bovendien zorgt het gezamenlijke plan van beide sportclubs voor een hoopvolle blik op de toekomst na de nog steeds lopende discussie sportharmonisatie.

Alle activiteiten op hoofdlocatie

Zaak is wel dat de hockeyclub in haar eigen plannen slaagt. Al ruim vier jaar probeert de HCRB een derde veld van de grond te krijgen op de locatie Reeuwijkse Hout. De vereniging heeft drie velden, maar twee liggen in het Reeuwijkse Hout en eentje in Bodegraven naast het sportcomplex van ESTO langs de Broekveldselaan. Een erfenis van de fusie tussen de twee lokale hockeyverenigingen in 2010. In de eerste jaren waren het met name de ouders die het veiliger voor de Bodegraafse kinderen vonden om in Bodegraven te blijven spelen. Begrijpelijk, maar alle gezellige activiteiten, ook voor de jeugd, zijn op de hoofdvestiging in de Reeuwijkse Hout. De situatie zoals die nu is, waarbij zowel gespeeld wordt in Reeuwijk als in Bodegraven, is voor de club en de leden erg inefficiënt en wordt als onplezierig ervaren. En een ledental van 700 rechtvaardigt een derde veld, zo bevestigt de nationale hockeybond KNHB in een onderzoek.

De HCRB heeft een goed onderbouwd plan gemaakt. Daarbij is het derde veld voorzien op een deel van het parkeerterrein dat al jaren is voorbelast, waardoor de kans op zettingen van een nieuw veld zouden minimaliseren. De uitbreiding op het parkeerterrein is daarmee het meest logische en het goedkoopste voorstel. De Groenalliantie Midden-Holland, eigenaar van het Reeuwijkse Hout, heeft echter kritiek op de plek van het beoogde derde veld. Dit zou te dicht bij de toegangsweg komen te liggen en daarmee niet landschappelijk ogen binnen het natuur- en recreatiegebied. In de Groenalliantie Midden-Holland werken verschillende gemeenten in de provincie Zuid-Holland, waaronder Bodegraven-Reeuwijk, samen om de belangen van natuur, landschap en recreatie te behartigen. Na een gesprek met de hockeyclub heeft wethouder Kees Oskam, die namens Bodegraven-Reeuwijk zitting heeft in het algemeen en dagelijks bestuur van de Groenalliantie, aangegeven om de wens van HCRB daar op de agenda te krijgen. Begin maart zou er dan over gesproken kunnen worden.

Win-winsituatie

Raadsleden Nico de Heij (CDA) en Willem Zuyderduyn (VVD) zien de gunstige effecten van het plan en de gekozen locatie. Beide partijen zijn benaderd door HCRB en ESTO. Geen toeval. Het CDA heeft ESTO altijd een warm hart toegedragen; hetzelfde geldt voor beide politieke partijen richting HCRB. Daarnaast is het voor de clubs ook een strategische zet: volgens hen hebben CDA en VVD een grote kans om in de coalitie te komen, en daarmee dus een grote kans om de wensen van de sportclubs eindelijk te verwezenlijken. Nico de Heij: "Dit plan komt vanuit twee clubs die samenwerken en elkaar kunnen helpen. Daar willen wij als politiek graag aan bijdragen, dat is onze taak. Het is een goed plan. Het schept op meerdere gebieden ruimte. We kijken daarbij ook naar de toekomst, dat is ook goed in het huidige sportklimaat. Willem Zuyderduyn: "Het is een goed verhaal, dat nu wordt gesteund door zowel een coalitie- als een oppositiepartij. Andere partijen zullen er achter kunnen staan. Mede omdat de timing uitstekend is, aangezien de twee velden van de hockeyclub aan het eind van hun levensduur zijn en dat geldt tevens voor het kunstgrasveld bij ESTO. We kunnen nu diverse wensen en noodzaken aan elkaar knopen." Beide politieke partijen zien de win-winsituatie van het plan.

De Heij en Zuyderduyn wijzen er wel op dat de nieuwe gemeenteraad niet alleen het plan moet steunen, maar ook de financiële middelen ter beschikking moet stellen. Wel zullen beide sportclubs een eigen bijdrage in de plannen moeten steken, zo stellen zij. Marco de Wit: "We zijn altijd in voor gesprekken. Wanneer de ruimte voor een derde veld terugkomt, kun je altijd kijken of ons halve trainingsveld bijvoorbeeld een andere functie binnen de wijk of voor het bedrijventerrein zou kunnen krijgen. Soms zijn creatieve oplossingen nodig. Het gezamenlijke plan van HCRB en ESTO voor de derde velden is in elk geval een creatief plan dat voor 1400 leden heel belangrijk is."

Tekst: Simone Edelman en Paul Engels

Beeld: Mitch Huisman

Spin-off sport

In Bodegraven-Reeuwijk zijn naar schatting zo'n 9.000 tot 10.000 sporters (25-30% van de inwoners) van wie ruwweg 80% bij een vereniging is aangesloten en 20% individueel sport. Han Koevoets: "Pakweg 7.000 sporters bij alle verenigingen, plus de vrijwilligers en ouders. Je kunt alle gezegden over sport aanhalen, van sport verbroedert tot maatschappelijke betekenis in de dorpen, de spin-off van sport is gigantisch. Positief van de discussie sportharmonisatie buitensport is dat je hier en daar kruisbestuiving ziet. Dat clubs met elkaar praten en samen optrekken. Ook bij dit plan. Dat juich ik toe." Han Koevoets hoopt straks op een goed sportbeleidsplan dat recht doet aan de maatschappelijk waarde van de sport in onze gemeente. "Dan kunnen we flinke stappen zetten voor een gezonde sportsituatie in Bodegraven-Reeuwijk."