Logo kobr.nl
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Commissie Ruimte Aanpak Raadhuisweg/Zoutmansweg

Reeuwijk - De leden van de Commissie Ruimte bogen zich opnieuw over de maatregelen die genomen moeten worden om de verkeersader Raadhuisweg/Zoutmansweg door Reeuwijk-Brug beter te laten functioneren.

Het aantal verkeersbewegingen moet nog met zo'n 2000 omlaag worden gebracht, maar de route vraagt ook nog om een aantal aanpassingen om het gebruik voor voetganger en fietser veiliger te maken. De automobilist

zal daarbij zich meer als gast moeten opstellen en zich moeten schikken in de maatregelen die nu genomen gaan worden om de huidige situatie te verbeteren. De commissie boog zich over het plan van aanpak maar wilde daarbij ook het Treebord betrekken. Waardering was er voor het feit dat voor beide gebieden een klankbordgroep is ingesteld om mee te denken in de definitieve oplossingsrichtingen.

Lisbeth Hertogh (PvdA) constateerde dat er, na een moeizame start, een goed traject is ingezet en dat voortvarend begonnen is met aanvullende maatregelen op de Zoutmansweg. Zij vraagt zich wel af of de communicatie daarover met bijvoorbeeld de busmaatschappij goed is verlopen. Ook vraagt zij om een goede terugkoppeling van hetgeen in de klankbordgroepen is besproken. Wethouder Kees Oskam zegde dat toe en beloofde de informatie aan de busmaatschappij nog na te gaan. Hij liet de commissie weten dat het plaatsen van de huidige versmallingen een tijdelijke maatregel is om vast te stellen of de plaatsen waar later plantenbakken moeten komen, wel goed zijn gekozen.

Elly Heemskerk (GroenLinks) nam het op voor wethouder Kees Oskam, die nogal eens verwijten krijgt over het gebrek aan inspraak rond bijvoorbeeld het verkeerscirculatieplan. In haar ogen is dat onterecht. "De wethouder heeft zich vier jaar lang buitengewoon ingespannen en iedereen geprobeerd mee te krijgen bij zowel de aanleg van de randweg als het verkeerscirculatieplan, inclusief de aanpassingen die zijn aangebracht." Remco Tijssen (Burgerbelangen) nuanceerde dat door aan te geven dat het proces achteraf bekeken misschien niet feilloos is verlopen en deed nog een paar inrichtingssuggesties. De overige commissieleden hadden daar geen behoefte aan en willen liever de uitkomsten van de klankbordgroepen afwachten. Henk van der Smit (SGP) memoreerde nog wel dat er bij de herinrichting een voorzichtige aanpak was gekozen, zodat het wel te verwachten was dat het een paar jaar zou duren voordat alles goed geregeld is.

Wethouder Kees Oskam gaf in zijn antwoord aan dat de aanpak sober is geweest en dat gesloten compromissen niet altijd even goed uitpakten. In zijn ogen is het niet eenvoudig het verkeer van en naar de A12 helemaal van de route door Reeuwijk-Brug te krijgen. Er worden nu wat kleine aanpassingen gedaan en verder wil hij de uitkomsten van de twee klankbordgroepen afwachten en die, ingaande op een suggestie van Vincent Rorive (Burgerbelangen) ook aan elkaar koppelen. Tekst: Bert Verver

Meer berichten