Logo kobr.nl

Grootscheepse renovatie

Reeuwijk - Na een lange voorbereiding is er nu serieus begonnen met de verbouw van De Reehaven. Ook vanaf de buitenkant is goed te zien dat het om een omvangrijk project gaat en dat er veel nodig is om uiteindelijk de gewenste inrichting te verkrijgen. Na de verbouwing wordt De Reehorst op termijn een verpleeghuis voor 61 clienten.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten