Logo kobr.nl

Meer kennis rond voltooid leven

Reeuwijk - Vrijwilligers van De Reehorst, SAM en de Huizen van Alles waren recent bijeengekomen voor meer kennisopbouw in de omgang met personen die aangeven hun leven als voltooid te beschouwen. In totaal waren 22 vrijwilligers aanwezig. De bijeenkomst werd geleid door dominee Mark Janssens, geestelijk verzorger van Zorgpartners. De wens om een voltooid leven te beÎindigen kan niet worden vergeleken met euthanasie, waarbij sprake is van ondraaglijke lichamelijk of geestelijk lijden. (Oudere) mensen die zeggen klaar te zijn met het leven, zeggen dit vaker uit angst voor afhankelijkheid en verlies van eigenheid, een groot gevoel van eenzaamheid en er niet meer toe te doen, of op grond van lichamelijke of geestelijke moeheid. Door een zinvol gesprek met deze mensen aan te gaan, waarbij men zich serieus gehoord voelt, kunnen deze gevoelens wellicht worden verlicht en wordt de wens om het leven te beÎindigen niet langer als onmiddellijke noodzaak ervaren. Ook werd ingegaan op de wet op de euthanasie, waarin de (on)mogelijkheden bij dementie werden uiteengezet.

De aanwezigen gaven aan de bijeenkomst als zeer zinvol te hebben ervaren. Juist in deze tijd, waarin dit thema steeds vaker in de media wordt behandeld, is het fijn hierover met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Meer berichten