Logo kobr.nl

Informatiepanelen vertellen geschiedenis Oostpolder

Reeuwijk - De Oostpolder heeft een rijke en bevlogen geschiedenis. Deze geschiedenis kun je nu beleven en lezen op de vier informatiepanelen die zijn geplaatst aan de Broekweg in de Oostpolder in de Reeuwijkse Plassen. De panelen
vertellen elk een eigen verhaal over het verleden waarbij je letterlijk en figuurlijk een doorkijk naar het verleden van de polder krijgt.

Terwijl de rest van de regio allang ontgonnen was, is de Oostpolder nog heel lang een moerasbos gebleven, dat als persoonlijk jacht­gebied en vogelkwekerij werd gebruikt door een rijke landheer. Pas toen het bos afstierf na een dijkdoorbraak is het gebied ontgonnen. Deze informatie over het oerbos en de verhalen over onder andere de turfwinning, de kronkelende Gouwe en de Malle Molen zijn in beeld en tekst te zien op de informatiepanelen. De informatiepanelen in de Oostpolder zijn gefinancierd vanuit het programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Met dit programma wil Groenalliantie Midden-Holland de recreatiegebieden in het Groene Hart verbeteren. Doel is de terreinen nog aantrekkelijker te maken voor recreanten onder het meer te doen, meer te beleven, beter te zien. www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl

Meer berichten