Logo kobr.nl
Foto: Karin Wagter

Werkgroep sleutel tot succes HartVeilig

Bodegraven-Reeuwijk - In het najaar van 2016 nam de gemeente contact op met HartVeilig Wonen (HVW) omdat zij de gemeente hartveiliger wilde maken. Het doel was om meer defibrillators verspreid over de gemeente te plaatsen. Daarnaast waren ook heel veel vrijwilligers nodig die deze apparaten snel en vakkundig konden gebruiken. Een groep vrijwilligers ging aan de slag en recent kon onze gemeente het predicaat in ontvangst nemen.

Onder leiding van wethouder Laura Leijendekkers werd begin 2017 een werkgroep opgericht om een netwerk van AED's én van vrijwilligers (circa 1% van aantal inwoners) op te zetten. Steeds meer mensen sloten zich aan bij de werkgroep om een steentje bij de dragen. Joop woont in Rijnhof en is daar, volgens eigen zeggen, 'één van de jongeren'. Hij heeft al een paar de AED bij hem in het gebouw naar een reanimatie gebracht. Lydia uit Nieuwerbrug vertelt dat vrijwel alle leden van de EHBO-vereniging, net zoals zij, nu zijn aangesloten bij HVW. Jeroen sprong onlangs in Bodegraven over de schutting na een oproep om als eerste hulp te bieden. Rina maakte een Facebookpagina aan om zo meer bekendheid te krijgen via sociale media. Hans en Jannie namen zelf het initiatief om een AED met de (Mossen)buurt in Reeuwijk aan te schaffen en gaan straks met 20 anderen uit de straat op reanimatiecursus. Jorn kwam bij de groep nadat er bij hem in restaurant iemand onwel was geworden en gereanimeerd moest worden. Naar aanleiding daarvan schafte een aantal horecaondernemingen in de Kerkstaat in Bodegraven gezamenlijk een AED aan.

Iedereen kan reanimeren

Het college van B&W kreeg ook reanimatie training. Marlo Vuyk van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: "Van onze AED is al een paar maal gebruik gemaakt. Hij is opgehaald in verband met een reanimatie in de buurt van het gemeentehuis, maar ook op het Raadhuisplein was er op een dag een reanimatie waar ik toen zelf met de AED naartoe ben gegaan. Je doet op dat moment wat je hebt geleerd, maar achteraf was ik erg onder de indruk. Het is niet niks!" Ook de burgemeester zelf is aangesloten bij HVW en reageerde op een oproep.

Dankzij een groep gemotiveerde mensen binnen de werkgroep, onder de enthousiaste leiding van Jolanda van Denzen en Marlo Vuyk, heeft de gemeente nu het predicaat HartVeilig Wonen. "Het gaat om inwoners uit alle dorpen van de gemeente, die zich in hun vrije tijd belangeloos hebben ingezet, en nog steeds bereid zijn iemand te helpen die het 'hart nodig' heeft. Een mooi voorbeeld van een geslaagd project dankzij burgerparticipatie."

Kun jij reanimeren? Of wil je het leren? Meld je dan aan als burgerhulpverlener bij Stan the CPR network. Ook professionele hulpverleners (artsen, verpleegkundigen, zorgprofessionals) kunnen zich aanmelden als burgerhulpverlener via www.thecprnetwork.com/nl. Nog steeds zijn niet alle AED's die in de gemeente aanwezig zijn, aangemeld bij het netwerk. Dat is jammer, want zo kan er geen gebruik van worden gemaakt als er een reanimatie in de buurt is. Wilt u een AED aanmelden? Dat kan via: www.thecprnetwork.com/registreer-een-aed. Meer informatie: Marlo Vuyk, telefoon 0172-522522.

Tekst en beeld: Karin Wagter

Meer berichten