Logo kobr.nl
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Serie maatregelen voor verbetering Raadhuisweg-Zoutmansweg

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente heeft een onafhankelijke verkenning laten uitvoeren door adviesbureau Met Graumans naar maatregelen om doorgaand verkeer over de Raadhuisweg-Zoutmansweg te verminderen. Het rapport is onlangs afgerond en de inhoud wordt breed gedragen door bewoners, ondernemers en belangenorganisaties uit de klankbordgroep.

Het rapport omvat in totaal vijftien voorstellen voor een betere verkeerssituatie op de Raadhuisweg-Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug. Onder meer een herinrichting van deze wegen en een verkeerscirculatiemaatregel op de Goudsestraatweg maken deel uit van de voorgestelde maatregelen. Samen moeten deze zorgen voor een toekomstbestendige oplossing, met een structurele vermindering van doorgaand verkeer. Daarnaast moeten ze bijdragen aan meer duidelijkheid voor alle weggebruikers en aan de verkeersveiligheid voor fietsers in het bijzonder.

Het adviesrapport dient als uitgangspunt voor verdere besluitvorming over de situatie Raadhuisweg-Zoutmansweg. Hiervoor zullen financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Daarnaast zullen de reactie van de raadscommissie, de resultaten van diverse verkeersonderzoeken en de reacties op de huidige proefopstellingen worden betrokken bij de besluitvorming. Gestreefd wordt dit traject eind juni af te ronden.

Positieve reacties op proces en maatregelen

Burgerinitiatief Reeuwijk (B.I.R) is blij met de adviezen voor een overzichtelijke, comfortabele en vooral veilige herinrichting Raadhuisweg en Zoutmansweg. 'Gedurende vier maandagavonden hebben we met zín allen flink gediscussieerd,î aldus Karel Mulder die samen met Johan Buurman namens het Burgerinitiatief Reeuwijk deelnam aan de klankbordgroep. Diverse betrokken partijen zaten aan tafel en zij namen hun eigen wensenpakket en zorgen mee naar de gesprekken. ìHet was geen gemakkelijk proces en soms liepen de emoties flink op, maar voor het B.I.R. was het belangrijk dat er vanaf het begin geen enkele voorkeursvariant door de gemeente was neergelegd. In alle vrijheid werd iedere mogelijke oplossing opnieuw kritisch bekeken, beoordeeld op de haalbaarheid en de gewenste en minder gewenste gevolgen werden uitgebreid besproken.'

De uiteindelijke oplossing moest niet alleen toekomst≠bestendig zijn, maar vooral tot gevolg hebben dat het doorgaande sluipverkeer structureel werd verminderd. Bovendien moest de belangrijkste functie van deze weg - verzamel/doorgaansweg - voor de bewoners overeind blijven, waarbij comfort en veiligheid voor alle weggebruikers in hoofdletters geschreven zouden zijn. Johan Buurman woont al jaren in Reeuwijk-Brug en is werkzaam is geweest als verkeerskundige voor de gemeente Gouda. 'We zijn blij met de voorgestelde maatregelen. Ze zijn geadviseerd op basis van het principe Duurzaam Veilig, goedgekeurd door Veilig Verkeer Nederland. Daarbij moet je je bovendien realiseren dat functie en inrichting elkaar altijd moeten ondersteunen. Niet in de laatste plaats omdat anders de politie gewoonweg niet bereid is om te handhaven.'

AnneMarie Visser, voorzitter van het Burgerinitiatief Reeuwijk, besluit: 'Liefst 560 dorpsgenoten gaven online over dit onderwerp hun mening en die brachten we in als onze bagage. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde oplossing, we hebben wel een eis: de meeste veilige oplossing voor alle gebruikers. Daarbij zijn we als B.I.R. zeer positief over het proces dat de gemeente hier heeft gevolgd. Vrijwel unaniem werd door alle betrokkenen hard gewerkt aan dit resultaat. Wat ons betreft wordt dit een standaardprocedure. Dan liever wel in een veel vroeger stadium.'

Meer berichten