Logo kobr.nl

Politici aan het woord

Jan van Rooijen, CDA

Een nieuwe raad(speriode)

Het stof van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is neergedaald. Een week later is afscheid genomen van de raadsleden die zich de afgelopen vier jaar met veel energie hebben ingezet. Een woord van dank aan hen is op zijn plaats. Een dag later zijn de nieuwe leden van de raad geinstalleerd en daarmee is niet alleen een nieuwe raad, maar ook een nieuwe raadsperiode begonnen.

Voor meer dan de helft van de raad is het raads≠lidmaat≠schap een nieuwe uitdaging. Veel nieuwe mensen dus, maar vooral ook een aanmerkelijk jongere raad. Jonger in leeftijd, maar ook ëjongerí in ervaring. Zij (ik!) moeten dus veel leren en daarbij hoort ook dat ze (ik!) de plank misschien een beetje zullen misslaan. Zij (ik!) zullen de uiterste best doen dit zoveel mogelijk te voorkomen, maar in voorkomend geval vragen zij (ik!) om uw begrip.

De nieuwe raadsleden hebben zich verkiesbaar gesteld met de overtuiging zich dienstbaar te willen maken voor de plaatselijke samenleving. De uitdagingen zijn legio en de zaken die onze aandacht vragen vaak heel divers. De kunst daarbij is om over de juiste informatie te beschikken op basis waarvan het debat gevoerd kan worden. Zoals uw rol bij de verkiezingen heel belangrijk was om gekozen te worden, hebben we u deze raadsperiode ook hard nodig om ons van die informatie te voorzien. Alleen dan zijn we goed op de hoogte en kunnen we het juiste besluit nemen. Ik hoop dat u ons blijft weten te vinden.

Voor mijn eigen verkiezing in de raad ben ik bijzonder dankbaar. Ik vind het een grote eer dat zoveel mensen mij hun voorkeursstem hebben gegeven. Onze burgemeester noemde dit tijdens de verkiezingsavond het 'Jan-effect'. Een bij Van Dale onbekend begrip, maar tegelijkertijd een opdracht om te 'leveren'. Ik dank u hartelijk voor uw vertrouwen. Ik ga mijn stinkende best doen voor u!

Jan van Rooijen

CDA Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten