Logo kobr.nl

Ontwikkeling Achter de Boerderij van start

Reeuwijk - Kaaspakhuis St. Catharina aan de Dorpsweg in Reeuwijk-Dorp en de locatie erachter, ook wel Achter de Boerderij genaamd, krijgen een nieuwe bestemming. Daarover hebben Randenburght Properties, Vergeer Onroerend Goed en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afspraken gemaakt. De samenwerkingsovereenkomst is recent ondertekend.

Verantwoordelijk wethouder Kees Oskam is verheugd dat er na jaren van voorbereiding een mooi woningbouwproject komt. 'Daarnaast behouden we zo het cultureel waardevolle gebouw St. Catharina voor het dorp,' aldus Oskam.

Kleinschalig en gasloos

Het plan voor Achter de Boerderij omvat zestien woningen die kleinschalig en in een dorpse sfeer worden ontwikkeld, aansluitend bij het achtergelegen Reesvelt. St. Catharina wordt verbouwd tot woningen waarbij de monumentale delen worden gehandhaafd. De woningen in het plangebied worden niet aangesloten op het gasnet. De ontsluiting van het woonhof gebeurt vanaf de Dorpsweg over het terrein van St. Catharina.

Nog geen paal in de grond

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de eerste stap bij de realisatie van het project. De eerste paal zal zeker niet op korte termijn worden geslagen. In nauw overleg met de ontwikkelaar zal eerst de verkaveling worden bepaald en ook de architect en de aannemer zijn nog niet bekend. Bovendien moet het plan, waarbinnen geen woningen in de sociale sector worden gerealiseerd, ook nog een planologische procedure doorlopen en in het kader daarvan zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd waarbij ook de planontwikkeling aan de orde zal komen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten