Logo kobr.nl

Inwoners meten luchtkwaliteit

Bodegraven-Reeuwijk - Inwoners gaan de luchtkwaliteit in de gemeente meten. Gisteren vond een instructieavond plaats, waarbij de eerste tien deelnemers van het pilotproject 'Bodegraven-Reeuwijk meet!' de werking van de luchtmeter uitgelegd kregen. Binnenkort worden de luchtmeters geïnstalleerd.

De luchtmeters meten, registreren en analyseren een aantal luchtkwaliteitsparameters, zoals stikstofdioxide en fijnstof. Zo ontstaat meer zicht op de buitenluchtkwaliteit op de locaties waar de diverse parameters worden gemeten. De meetresultaten kunnen door alle belangstellenden continu en per locatie worden gevolgd via de website samenmeten.rivm.nl.

Schoon genoeg?

Als de eerste tien luchtmeters kwalitatief voldoende informatie leveren, zal de organisatie een tweede groep van tien inwoners vragen een luchtmeter te plaatsen. Het uiteindelijke doel is voldoende informatie te verzamelen om antwoord te geven op vragen als: is de lucht in deze regio schoon genoeg? Hoe schadelijk is luchtvervuiling voor onze gezondheid? En: wat kunnen we samen doen om luchtvervuiling tegen te gaan?

Bij het project zijn behalve de inwoners ook de provincie Zuid-Holland, gemeente, Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), MilieuRaad Bodegraven-Reeuwijk en samenwerkende wijkteams betrokken.

Meer berichten