Gemeente blijft lobbyen voor aanleg Bodegravenboog

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente zal ook de komende jaren zich sterk blijven maken voor een betere aansluiting van de N11 op de A12 via de zgn. Bodegravenboog. De huidige aansluiting wordt als volstrekt onvoldoende ervaren en leidt met name tijdens de spitsuren tot flinke vertragingen. De gemeente verwacht in een ruime regio, van Leiden tot Montfoort, steun te vinden voor een oplossing en gaat in breed verband met de omliggende gemeenten, VNO Nederland, de provincie en lokale belanghebbenden zoals de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening, samenwerken om tot een verbeterde mobiliteit te komen. Volgens verkeerswethouder Oskam is het de bedoeling dat daarbij ook gekeken wordt naar de verbetering van de verkeersafwikkeling op de zgn. kluifrotonde onder de N11. De verwachting is dat alle betrokken partijen binnen afzienbare tijd een intentieverklaring voor de samenwerking zullen ondertekenen. Tekst: Bert Verver

Meer berichten