Logo kobr.nl

Woon anders

Politici aan het woord

In de aanloop naar de verkiezingen hebben alle partijen onderstreept dat het belangrijk is dat er voldoende (huur-)woningen zijn voor de diverse doelgroepen. De meesten willen nieuwbouw ook binnen de bestaande dorpsgrenzen realiseren. Ik hoef u niet te vertellen dat we dus erg moeten gaan verdichten en verstenen. En of het in de dorpen dan nog aangenaam is tijdens warme perioden of in tijden van hevige neerslag, daarover heb ik niemand gehoord.

Ook de coalitievormende partijen zijn in hun programma niet verder gekomen dan dat zij rond het onderwerp wonen samen met de gemeenteraad en de inwoners inzicht willen krijgen in het type en aantal benodigde woningen en welke potentiele bouwlocaties. Op zich is
dat goed, maar dan wel met een brede blik en met oog voor vernieuwende woonconcepten en innovaties. Wij hebben tenslotte een verdergaande bodemdaling en vernatting van onze gemeente voor de boeg. Bouwen moet dus gebeuren met in het achterhoofd de te verwachten gewijzigde omstandigheden. De kenners spreken dan over klimaatadaptief bouwen.

In een naburige gemeente hebben enkele enthousiaste ondernemers een plan uitgewerkt om een oude scheeps≠werf weer nieuw leven in te blazen. Twintig jaar lag de scheepswerf er verlaten bij. Maar binnen afzienbare tijd zal er weer activiteit zijn. Er gaan ëdrijvende woningení gebouwd worden. Daar blijkt een snelgroeiende markt voor te zijn. Zou die markt ook in Bodegraven-Reeuwijk zijn? Volgens mij wel. Drijvende woningen gaan er ook hier in de toekomst zeker komen. Ik voel het aan mijn water.

De gemeenteraad en de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk doen er goed aan om nu alvast na te denken over waar de drijvende woningen kunnen komen. En of de term "bouwlocatie" aan een nieuwe definitie toe is.

Gerrit Weerheim

Gemeenteraadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten