Logo kobr.nl

Zondag open

In de gebieden Rijnhoek en de bedrijventerreinen Broekvelden en Reeuwijkse Poort mogen de winkels voortaan elke zondag tussen 12 en 17 uur open. Dit houdt in dat onder meer KeukenMaxx, Keukenkampioen, Goedhart Motoren, Karwei en Rijnhoek Plaza elke week op zondag hun deuren mogen openen. Eventuele overlast wordt in samenspraak met de ondernemers beperkt.

Berry Goedhart, eigenaar van Goedhart Motoren, is blij met extra mogelijkheden voor zondagsopening op bedrijventerrein Broekvelden waar hij gevestigd is. ìWe hebben er jarenlang voor gepleit en nu is het eindelijk zo ver dat wij elke zondag open kunnen. Dat zal trouwens alleen in het voor motoren drukke seizoen van maart tot en met september worden. In de winter is zondagopening niet nodig. Ik had liever gezien dat we al om 11.00 uur open zouden mogen, want dat is landelijk gebruikelijk bij zondagopening en er staan vaak ook klanten om die reden om 11.00 uur voor onze deur. Maar in Bodegraven-Reeuwijk is het beleid van 12.00 tot 17.00 uur. Dat neemt niet weg dat ik zeer verheugd ben. We zijn er klaar voor. Laat de maatregel zo snel mogelijk vorm krijgen, dan kunnen wij er dit seizoen nog de vruchten van plukken.

De beperkte openstelling in de rest van de gemeente blijft ongeveer zoals het is. Wel staat er mogelijk een experiment voor 2019 op de planning. Dit jaar gaat worden onderzocht in hoeverre de Reeuwijkse winkeliers behoefte hebben aan verruiming van het aantal zondagsopenstellingen. Indien de behoefte daar is, wordt daar in 2019 mee geëxperimenteerd.

Het voorstel voor experiment in Reeuwijk lijkt volledig uit de koker van het nieuwe college te komen. Gerard Kaars: "Prima dat ze het willen proberen, maar ik denk dat de meeste winkeliers er niet vaker op zondag open willen. Wel is er door een aantal winkeliers gevraagd naar een betere afstemming van de acht zondagen waarop je open mag. En dat wordt nu dus geregeld."

Meer berichten