Logo kobr.nl
De wethouders van het nieuwe college: Kees Oskam, Inge Nieuwenhuizen, Dirk-Jan Knol, Robèrt Smits en Jan Leendert van den Heuvel
De wethouders van het nieuwe college: Kees Oskam, Inge Nieuwenhuizen, Dirk-Jan Knol, Robèrt Smits en Jan Leendert van den Heuvel

Coalitie kiest voor harmonie

Afgelopen maandag ontving burgemeester Christiaan van der Kamp uit handen van Helma Neppérus het programma voor de raadsperiode 2018-2022. Aan dit programma schreven vijf politieke partijen mee: VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks. Genoemde partijen leveren elk één wethouder in het nieuwe college.

Het motto van de nieuwe coalitie in Bodegraven-Reeuwijk is 'Samen Duurzaam Gezond'. Drie termen waar niets tegenin te brengen is. Datzelfde geldt voor vrijwel het gehele programma dat op maandag 14 mei gepresenteerd is. Wethouder Knol (CDA): "Ik denk dat de oppositie zich er voor 95 procent in kan vinden." Om eraan toe te voegen dat het wat hem betreft ook een raadsprogramma mag worden.

Werk aan de winkel

VVD-voorman Willem Zuyderduyn geeft aan opgelucht en trots te zijn op het programma dat in een onderling goede sfeer samengesteld is. De breedte van de coalitie vindt hij bijzonder, maar het is geen experiment en ook niet door de situatie gedwongen. "Wij hebben in volle overtuiging voor elkaar gekozen. Over sommige onderwerpen is wat discussie geweest, maar alles is in goede harmonie gerea­liseerd." Ook de inbreng van de oppositie is volgens hem meegenomen in het programma. De VVD'er meldt over het college: "Er is voldoende werk aan de winkel, om die reden zijn er vijf wethouders aangesteld." Robèrt Smits, de kersverse wethouder namens GroenLinks gaf desgevraagd aan dat een brede coalitie inhoudt
dat je wel bij de les moet blijven.

Jan Leendert van denHeuvel, die namens SGP terugkeert als wethouder,is open over de wens van de vijf politieke partijen die de kar gaan trekken. "Wij willen de komende vier jaar zoeken naar de consensus, naar harmonie. Samen oplossingen zoeken voor de problemen die het hoofd geboden moeten worden. Je kunt ook kiezen voor een vechtmodel, waarbij coalitie en oppositie de strijd met elkaar aan gaan. Wij willen dit bewust niet. We willen toe naar de wijze waarop voorheen in Reeuwijk politiek bedreven werd. Samen de schouders eronder.
En daarbij," besloot hij retorisch, "waarom zou je drie goed functionerende wethouders naar huis sturen?"

Weinig nieuws

Het meest opvallende onderwerp uit het coalitieprogramma betreft de zondagopenstelling, zie kader. De nieuwe coalitie trekt de lijn van de voorgaande coalitie op de meeste vlakken door. Behalve het traject rondom de sportharmonisatie worden er geen breuken in beleid verwacht. "Iedereen is het eens met sportharmonisatie op zich. Alleen de wijze waarop wordt opnieuw bekeken." Aan wethouder Dirk-Jan Knol de taak om dit in goede banen te gaan leiden. Was hij in de vorige coalitie verantwoordelijk voor alleen de binnensporten, nu mag hij sport in zijn totaliteit tot zijn porte­feuille rekenen.

In het kort, inwoners:

• De sportharmonisatie wordt vanaf nul gestart.
• Het programma bekrachtigt het al vaker uitgesproken voornemen om muziekonderwijs op de basisschool mogelijk te maken.
• De coalitie zet zich in voor meer schoolbibliotheken (dBos).
• Er gaat worden onderzocht of een middelbare school, bijvoorbeeld gekoppeld aan een beroepsopleiding, in de gemeente te realiseren valt.
• Het Bravo! project krijgt een extra stimulans, onder meer met de toevoeging van agrarische activiteiten.
• Er wordt nagedacht over aanbod en locatie van de twee in de gemeente gevestigde musea, Streekmuseum Reeuwijk en Kaasmuseum Bodegraven.

In het kort, duurzaam:

• Hoewel de provincie windmolens en grootschalige zonnevelden in het gebied niet toestaat, wordt wel alvast gezocht naar locaties. "Voor het geval dat.." • In 2022 moeteen 50.000 zonnepanelen geïnstalleerd zijn in Bodegraven-Reeuwijk ten behoeve van woningen. Daarbij moeten er minstens 150.000 opbedrijfsdaken zijn geplaatst. Mogelijk wordt ook het talud van de A12 benut voor zonnepanelen.
• Voor inwoners 'met een kleine beurs' wordt gezocht naar mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen voor te financieren.
• Er komen meer bomen in onze gemeente.
• Zodra mogelijk wordt een experiment met een buurtbatterij gestart. In een buurtbatterij kan zelf opgewekte stroom worden opgeslagen.

In het kort, ondernemers:

• Aan de ondernemers op bedrijventerrein Groote Wetering spreekt de nieuwe coalitie het voornemen uit om de bereikbaarheid te verbeteren.
• Uitbreiding van van bedrijfslocaties zien de vijf politieke partijen alleen op het Reeuwijkse Zoutman, tussen het huidige Zoutman-terrein en de A12.
• De coalitie wil samen met ondernemers zoeken naar een manier waarop het tekort aan technisch personeel kan worden opgelost, bijvoorbeeld door hetorganiseren van masterclasses op mbo-niveau.

Meer berichten