Logo kobr.nl

Opbrengst collecte

Reeuwijk - De collecte voor de Maag Lever Darm Stichting heeft in Reeuwijk-Brug en Reeu≠wijk-Dorp € 1.529,15 opgebracht. Alle collectanten en gevers hartelijk dank voor inzet en gave.

Meer berichten