Logo kobr.nl

Nieuws uit dorp en wijk

Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen
Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

De vakantieperiode is niet voor iedereen de leukste tijd van het jaar. Waar veel mensen de auto of het vliegtuig pakken voor een welverdiende vakantie, blijft een deel thuis achter. Ook in onze gemeente zijn er mensen die deze zomer alleen doorbrengen. In dit kader moest ik denken aan een spreekwoord: ëAcht is meer dan duizendí. Want als we omzien naar elkaar, acht slaan op elkaar, kunnen we samen de eenzaamheid tegengaan. Dat doen we ook met het project Huisbezoek 70+. De komende tijd ontvangen 70+íers in Bodegraven-Reeuwijk een uitnodiging voor een gesprek over onder meer gezondheid, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Zo houden we elkaar in de gaten en kennen we geen eenzame zomers meer.

Wethouder Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen

DorpsteamSluipwijk/Plassengebied

• Als wijkteam werk je met een breed scala aan onderwerpen. Zo zijn naast het verkeer bijvoorbeeld ook de biodiversiteit en het behoud van het natuurlijke karakter van ons mooie plassengebied belangrijke agendapunten voor ons team.

• Het Burgerinitiatief Reeuwijk heeft ons gevraagd mee te denken hoe wij in Reeuwijk een groot bijenhotel kunnen realiseren. Overigens is het onderscheid tussen de wilde bij en honingbij voor veel mensen onduidelijk en het is vooral de eerste die wel kan een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit nuttige insectje is namelijk onmisbaar voor de bestuiving van onze gewassen. Inmiddels staan er al een paar insectenhotelletjes in onze gemeente, maar het leuke van een bijenhotel is dat het op de vliegroute van de wilde bij moet liggen. Anders komen ze gewoon niet 'gezellig logeren'. Een precisieklus dus en de komende tijd gaan we samen met het B.I.R., de gemeente, een groepje inwoners en Landal 'De Reeuwijkse Plassen' op zoek naar bedrijven die de bouw willen gaan sponsoren. Is het een succes, wie weet komen er dan meer. Een leuke, afwisselende en vooral nuttige klus tussen al die andere belangrijke aandachtspunten.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

• Status werkzaamheden parkeerterrein RVC: De aanbesteding voor de werkzaamheden is achter de rug. Er is voor zover wij weten nog geen harde startdatum bekend, maar het werk moet rond half oktober gereed zijn in verband met de asfalteringswerkzaamheden van het Kaagplein. Bent u geïnteresseerd in de aanlegtekening? Deze kunt u vinden op de website.

• Wist u dat er, naast de tweewekelijkse warme maaltijd op dinsdag overdag, ongeveer één keer in de maand een avondmaaltijd wordt georganiseerd in ons Huis van Alles? U eet dan een heerlijke maaltijd voor een zeer schappelijke prijs, gezellig samen met buurtgenoten. U moet zich wel van te voren aanmelden, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en de avondmaaltijden zijn al erg populair! De avondmaaltijd wordt in de week ervóór aangekondigd op de gemeentepagina in de Kijk op Reeuwijk. Als er voor na de vakantieperiode nieuwe data gepland zijn, kunt u ze ook vinden op de site www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl/evenementen.

• Het lijkt nog erg ver weg, maar op donderdagavond 4 oktober organiseren we weer een openbare vergadering voor alle inwoners. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en willen er ook dit keer weer een gezellige avond van maken met interessante onderwerpen. Zet de datum vast in uw agenda!

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug

• Op 11 juli werd de eerste bewonersavond gehouden over het Basisplan voor Nieuwerbrug. Het onderwerp leeft onder de inwoners van Nieuwerbrug: ruim 100 belangstellenden hebben deze informatieavond bezocht en niet alleen dat, ze hebben eraan meegedaan en zich laten horen. Waar plannen zijn, daar zijn ook vragen en discussies. Na de presentatie van de grote lijnen konden de aanwezigen reageren, naar details vragen en suggesties inbrengen. Alle opgehaalde gegevens worden meegenomen en zo mogelijk verwerkt in het Basisplan. Daarna zal er in het najaar een vervolgavond worden georganiseerd. Flyers zullen tijdig huis aan huis bij alle inwoners bezorgd worden zodat iedereen op de hoogte is.

Wijkteam Bodegraven-Zuid

• Meldpunt Openbare Ruimte: de wijkteams/dorpsoverleggen kregen afgelopen jaar van de gemeenteraad (Motie 4) de mogelijkheid om één ding te benoemen dat zij graag gerealiseerd zouden willen zien. Het wijkteam Bodegraven-Zuid heeft toen uitdrukkelijk om de vervanging van het huidige slecht functionerende meldsysteem gevraagd. Inmiddels heeft de gemeente hiervoor een nieuw systeem aangekocht waarmee het doen van meldingen en het volgen van de voortgang voor de inwoners makkelijker wordt. Ook met gecontracteerde partijen zoals Cyclus (afval), Pylkes, (straatverlichting) en Reym (maaien) zijn afspraken gemaakt waardoor ook zij de meldingen vanuit het nieuwe systeem direct kunnen verwerken. Het systeem is nu bijna klaar om te gaan gebruiken. Het wijkteam Bodegraven-Zuid en ook andere teams zijn uitgenodigd om in de tweede helft van augustus het gebruik van de MijnGemeente-app van het nieuwe meldsysteem te gaan testen.

• Binnenkort gaat de straatploeg weer aan het werk om gebreken in de bestrating te verhelpen. Net als vorig jaar mogen wij vanuit ons wijkteam een lijst met knelpunten en kleinere verbeteringen indienen die naar onze mening noodzakelijk of wenselijk zijn. Uw klachten over losliggende tegels, verzakte, door gras overwoekerde of stuk gereden bestrating en verzakte delen in het wegdek die langdurig onder water blijven staan, kunt u doorgeven aan info@wijkteamzuid.nl. Ook uw voorstel voor een kleine aanpassing in een pad of een doorsteek nemen wij graag in onze opgave voor u mee.

Informatie op www.dorpenwijk.nl

Meer berichten