Logo kobr.nl

Politici aan het woord

Lisbeth Hertogh, gemeenteraadslid pvda

Stip op de horizon of centrumplan?

Voor het reces werden we geconfronteerd met achterkamertjespolitiek van de bovenste plank. Vervelend dat dit nu weer gebeurt, ondanks alle verkiezingsbeloften.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeu≠wijk voor de kern Bodegraven een centrumvisie vastgesteld. Maar was dit nu een stip op de horizon of een plan? Nee, beslist geen plan, dat waren voorbeelden, alles wordt nog ter discussie gesteld met de inwoners en met de raad. Geen bezwaar mogelijk, inwoners komen nog wel aan de beurt als het de regenten uitkomt.

En nu worden we verrast met een nieuwe inrichting van de Kerkstraat, gewoon de autoís er weer in. Kan je lekker snel boodschappen doen, is het argument. Zonder inspraak, zonder besluitvorming in de raad, zonder duidelijk uitgewerkt plan voor de hele visie waar dit plannetje in past. Erger nog, we noemen het een proef en dan kunnen de inwoners weer geen bezwaar maken. Op dezelfde wijze verdwenen de paaltjes op de brug opeens. Daar kan je over van mening verschillen, maar het is toch vreemd dat een college, dat de mond vol heeft over fietsveiligheid, in twee maatregelen de auto vrij baan geeft in het centrum. En dan willen ze een wandelrondje met een extra brug, tussen de autoís door winkelen?

Nieuw idee van het college: een miljoen reserveren voor verdichting van het centrum. Er komen verhuispremies en opknappremies. Waar is het plan, waar is het overleg, wat is nu het eindplaatje dat we willen bereiken. De sport moet zichzelf bedruipen, maar de ondernemers niet?

Kortom, we hebben verkiezingen gehad, maar het college blijft doorgaan met maatregelen zonder de inwoners erbij te betrekken en zonder transparant de belangen van alle inwoners mee te nemen. Na de zomer een nieuwe kans: open en transparant een compleet plan maken, voor iedereen mogelijkheden om vooraf te participeren, dat is wat wij willen, het kan nog.

Meer berichten