Logo kobr.nl

Excursie vlinders en libellen

Gouda - Op zondag 19 augustus is er een excursie dagvlinders en libellen naar het Noorderhout in Gouda. Dagvlinders en libellen zijn een indicator voor natuurvriendelijk beheer. Zij stellen eisen aan hun leefgebied. Zo hebben vlinders bloemen nodig waar ze nectar uit kunnen halen en hun rupsen leven op speciale planten. Libellen hebben insecten nodig en hun larven ontwikkelen zich in het water. Bij het Noorderhout zijn langs de zijkant van het bosplantsoen speciale vlinderranden aangelegd. De excursie wordt georganiseerd door de Goudse natuurverenigingen (KNNV en IVN) en begint om 14.00 uur. De start is bij de hoofdingang aan de Noordhoef. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Beeld: Huig Bouter

Meer berichten