Logo kobr.nl

"Zorgen zijn gehoord en gezien"

De meest besproken kilometer asfalt van deze gemeente deze zomer ligt in Reeuwijk-Brug en heet Notaris d'Aumerielaan. Aan deze laan is de vestiging van onder meer restaurant Loetje gepland.

De smalle Notaris d'Aume­rielaan is hard aan een opknapbeurt toe, weet wethouder Inge Nieuwenhuizen. In de extra raadsvergadering, met volle publieke tribune, zegde ze de raad toe de 'participatie met de omwonenden hierover zo snel mogelijk op te starten.' In het najaar dit jaar gaat ze in gesprek over de herinrichting, maar wel pas als duidelijk is wat er gaat gebeuren. Hier refereert ze aan de veelgehoorde vraag 'komt Loetje er nu wel of niet?'

Zorgen zijn gehoord

Aan de zorgen van de particulieren en sportverenigingen aan de laan, wijdde de VVD-wethouder tijdens de ingelaste vergadering niet veel woorden. "De zorgen zijn gehoord en gezien, maar er moet duidelijkheid zijn over wat er gaat plaatsvinden." Deze houding bevestigde het beeld dat inspreker de heer Eikelboom aan het begin van de vergadering schetste: "Zes maanden lang proberen wij in gesprek te komen met het college en al die tijd worden we genegeerd." De getergde Reeuwijker gaf de raad te kennen alle middelen in te zetten om te voorkomen dat er een ongeluk op de laan gebeurt. De heer Groeneveld, recreatiebewoner aan de Ree op 'een familiestek sinds de tweede wereldoorlog' deelde de boosheid van de voorgaande spreker. Zijn betoog over de onveiligheid van de laan begeleidde hij met een filmpje waarin een vrachtwagen de 1,12 kilometer lange laan achteruit rijdend verliet.

Hoewel de grootste zorgen in dossier Elfhoeven de verkeersdrukte op de Notaris d'Aumerielaan betreffen, was het niet wethouder van verkeer Inge Nieuwenhuizen die onder vuur lag, maar haar SGP-collega Jan Leendert van den Heuvel (ruimtelijke ordening). Onder zijn verantwoordelijkheid valt immers de vergunning voor de bouw van villapark Elfhoeven, waar Loetje deel van uitmaakt.

In de gordijnen

Hennie Castelein, die de extra raadsvergadering had aangevraagd namens Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BBR) samen met D66, GroenLinks en PvdA, startte het debat met de mening van veel raadsleden. "De locatie ligt er veel te lang treurig bij. Goed dat daar nu een einde aan komt." Maar, volgens de Burgerbelangen-politica, hebben de ontwikkelaar en wethouder velen 'in de gordijnen gejaagd'. Ze ziet een rode draad in het dossier Elfhoeven namelijk 'er moet zo snel mogelijk gebouwd worden en het hele plan moet er komen.' Met een veelvoud aan vragen werd de wethouder opgeroepen om duidelijkheid te verstrekken aan de gemeenteraad.

Daarnaast hekelde zij de manier waarop de communicatie plaatsvond. Raadsleden die het nieuws eerder uit de pers vernamen dan dat zij door het college geïnformeerd werden en bewoners die zich genoodzaakt voelden om naar de rechter te stappen om gehoord te worden. "Zo ga je niet met inwoners om." De overige partijen stelden alle nog extra vragen aan de wethouder, maar de pijn in het dossier was door Hennie Castelein voelbaar gemaakt.

Oude rechten

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel startte de beantwoording van de vragen met de verwijzing naar het Elfhoeven-complex voor 1980: een groot café-restaurant met vergaderaccommodatie, kegelbanen en een grote jachthaven, totaal 4400 m2 bebouwing. Na de brand en afbraak van het complex zijn de rechten van de eigenaar niet vervallen, legde hij uit. Wel zijn ze in de jaren daaropvolgend steeds verder teruggebracht. Van den Heuvel: "We kunnen niet zomaar tornen aan de rechten van een ontwikkelaar." Het bestemmingsplan van 2015 staat veel minder toe dan destijds. Van den Heuvel sluit echter niet uit dat het bestemmingsplan drie jaar geleden 'wellicht niet goed is opgeschreven'.

De gebrekkige wijze van communiceren zoals Hennie Castelein die schetste, bestreed de wethouder. "Ik heb voor mijn doen juist veel duiding verstrekt aan de raad. Ook ben ik altijd in gesprek gegaan met wie mij ook maar vragen stelde over het dossier. Maar je kunt nu eenmaal niet iedereen tevreden stellen."

De discussie wordt zonder meer vervolgd. In oktober wordt het advies van de Commissie bezwaar en beroep verwacht. Daarop dient het college met een antwoord te komen. De raad gaat in de komende periode overleggen over de kaders waarin vervolgaanvragen van de exploitant (naar alle waarschijnlijkheid: terras en acht villa's in plaats van 14 vakantiewoningen) getoetst worden.

Tekst: Elly de Knikker

Meer berichten