Logo kobr.nl
Foto:

Geen winkels en horeca buiten rand kernwinkelgebied

Bodegraven - Ondernemers die verhuizen van nét buiten de rand van het kernwinkelgebied van Bodegraven naar het centrum, worden daarvoor, als het aan de gemeente ligt, beloond. Zij kunnen via een subsidieregeling in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de helft van de verhuiskosten met een maximum van 50.000 euro.

Al jaren is het revitaliseren van het centrum van Bodegraven onderwerp van gesprek binnen de gemeentepolitiek, de ondernemers en inwoners. De afgelopen jaren zijn al kleine stappen gezet in de verbetering van het aanzien en zijn er plannen ontwikkeld om te komen tot een compacter centrum dat levendiger wordt onder andere door het terugdringen van leegstand.

In potentie 25-30 ondernemers

De gemeente wil onder meer inzetten op een verhuizing van winkels en horeca buiten de rand van het kernwinkelgebied. Om dat proces te stimuleren, wil de gemeente een subsidieregeling in het leven roepen. Aan de toekenning van de subsidie zijn de nodige voorwaarden verbonden om misbruik te voorkomen. Volgens wethouder Inge Nieuwenhuizen zitten 25-30 ondernemers net buiten het kernwinkelgebied; zij zouden in principe in aanmerking kunnen komen voor de verhuispremie. Hoeveel er daadwerkelijk gebruik van zullen maken, is op dit moment niet te zeggen.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met deze regeling dan kan daar vanaf 1 januari 2019 op worden ingeschreven. In de komende maanden zullen ook de mogelijkheden voor andere subsidievormen, waaronder een gevelsubsidie, worden uitgewerkt. Voor beide subsidieregelingen samen zal vanuit de Algemene Reserve van de gemeente een bedrag van één miljoen euro worden onttrokken. Ter voorbereiding van het raadsbesluit zal de regeling vanavond in de commissie Bestuur en Financiën worden besproken.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten