Logo kobr.nl
De initiatiefnemers voor een veiliger verkeerssituatie: Hans Mourits, Jorinda van der Werf en Maria Dorresteijn
De initiatiefnemers voor een veiliger verkeerssituatie: Hans Mourits, Jorinda van der Werf en Maria Dorresteijn (Foto: )

Verkeersmaatregelen op buitenwegen Reeuwijk-Dorp

Reeuwijk - De verkeersveiligheid op de buitenwegen rond Reeuwijk-Dorp en Tempel gaat omhoog. Er staan diverse verkeersmaatregelen in de planning om dit te bereiken. Een informatieavond biedt de kans om over de maatregelen mee te praten.

Enkele jaren geleden zijn er ingrijpende veranderingen geweest in de infrastructuur tussen Reeuwijk-Brug en Boskoop. Bij de voorbereiding van die veranderingen zoals de aanleg van de nieuwe rotonde aan de Henegouwerweg, de ontsluiting van het kwekerijgebied via Gouwedreef en Omloop en de Reeuwijkse Randweg was al voorzien dat de nieuwe wegen tot een toename van het sluipverkeer zou leiden tussen Boskoop en Reeuwijk-Brug. Daardoor ontstaat extra druk op de smalle wegen in het buitengebied van Reeuwijk-Dorp. Maatregelen om dat sluipverkeer te reguleren bleven echter uit. Dit tot ongenoegen van de bewoners. Een drietal van hen, Jorinda van der Werf, Maria Dorresteijn en Hans Mourits, nam dit voorjaar het initiatief om de onveilige verkeerssituaties en de groeiende bezorgdheid van de bewoners van Reeu­wijk-Dorp/Tempel in beeld te brengen. Het door hen opgestelde rapport werd aangeboden aan het dorpsteam. Gezamenlijk werd een werkgroep geformeerd die het rapport aanbood aan de gemeente. Die pakte de problematiek snel op en een half jaar later ligt er al een nagenoeg compleet plan om de situatie te
verbeteren.

Probleemanalyse

De initiatiefnemers hebben per weg een probleem­analyse gemaakt. Daarbij zijn niet alleen knelpunten in kaart gebracht, maar zijn er ook oplossingen aangedragen en prioriteiten aangegeven. De belangrijkste oplossingen liggen in het tegengaan van sluipverkeer, onder andere door een verbeterde bewegwijzering, het tegengaan van vrachtverkeer op wegen die daar niet voor bedoeld zijn en het tegengaan van het te hard rijden. Het voorgestelde pakket aan maatregelen zou moeten leiden tot een verhoging van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, maar zeker voor voetgangers en fietsers.

Tot vreugde van het drietal waren de reacties op het burgerinitiatief buitengewoon positief. Het rapport werd zeer serieus genomen, ook al omdat de klachten over de verkeersveiligheid natuurlijk al langer bekend waren. Het was niet voor niets dat de ondernemersvereniging VORT het probleem, na de aanleg van het glasvezelnet, als tweede prioriteit op de agenda had gezet. De werkgroep heeft intensief overleg gevoerd met de gemeente en de aangestelde verkeersdeskundigen over een herinrichting van de wegen, maar bijvoorbeeld ook over de wateroverlast die op sommige wegen ontstaat na zware regenval. Dit overleg is volgens de drie woordvoerders buitengewoon constructief verlopen, waardoor de gemeente al een half jaar later de conceptplannen kan presenteren.

Betere bewegwijzering

Omdat een goede bewegwijzering moet aansluiten op de aanvoerwegen in de omgeving is er al een begin gemaakt met de aanpassing daarvan, waardoor een betere aansluiting verkregen wordt op de wegen rond Boskoop. Dat proces is nog niet afgerond, maar grote bedrijven als Vergeer Holland en Edelman hebben al verbeteringen aangebracht in de route­aanduiding voor het vrachtverkeer van en naar die bedrijven. Dit najaar starten de verbeteringswerkzaamheden aan de Zijdeweg. De inrichting wordt veranderd, waardoor de bebouwde kom-zone beter zichtbaar wordt, er worden snelheidbeperkende objecten geplaatst en er komen in rood asfalt uitgevoerde fietsstroken. Soortgelijke maatregelen worden in het voorjaar ook genomen op de Tempeldijk en Schinkeldijk. Later in het traject komen alle andere buitenwegen aan de beurt.

Inloopavond

De voorgestelde maat­regelen zijn op dit moment nog in een ontwerpfase. De gemeente wil daarover graag nog in gesprek gaan met de betrokken inwoners. Daarvoor is op donderdag 18 oktober een inloopavond georganiseerd tussen 19.00 en 21.00 uur in Amicitia in Reeuwijk-Dorp.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten