Logo kobr.nl

Zwembad De Fuut krijgt subsidie voor ophoging ligweiden

Reeuwijk - Als het aan het college ligt, kan de Stichting Zwembad De Fuut een maximale geldelijke bijdrage van 100.000 euro tegemoet zien voor het aanvullingen van de ernstige verzakkingen die zich op het terrein van het zwembad voordoen.

De ophoging zal volgens de uitgevoerde calculatie een bedrag van 160.000 euro vergen, maar de verwachting is dat De Fuut het resterende bedrag uit eigen middelen kan betalen. Het college is van mening dat de bijdrage recht doet aan de grote inspanningen die de vele vrijwilligers de laatste drie jaar hebben gedaan om het zwembad te behouden. Wethouder Dirk-Jan Knol: ìDe vrijwilligers hebben iets moois gedaan dat een positieve invloed heeft op de saamhorigheid in de Reeuwijkse gemeenschap. De Fuut is een belangrijke voorziening gebleken en het bezoekersaantal is, mede door de toeloop vanuit Landal, substantieel gestegen. Een extra argument om de bijdrage te verlenen is het feit dat het zwembad De Kuil zal worden vernieuwd en wij verwachten dat door die activiteit een deel van de bezoekers gaat uitwijken naar Reeuwijk.î

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de ophoging zou worden gedaan in combinatie met de verbeteringswerkzaamheden aan het Treebord, maar omdat dat werk vertraging heeft opgelopen, bleek die koppeling niet mogelijk. De ophogingswerkzaamheden zijn inmiddels wel uitgevoerd, maar dat is, volgens het college, in opdracht van het zwembadbestuur gedaan in de verwachting dat de geldelijke bijdrage toegekend zal gaan worden. Door het werk nu uit te voeren, is het mogelijk nog gras in te zaaien waardoor de ligweide volgend jaar weer spoedig bruikbaar zal zijn.

Vanavond buigt de raadscommissie Bestuur & Financien zich over het voorstel dat naar verwachting een definitief fiat zal krijgen in de aanstaande raadsvergadering.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten