Logo kobr.nl

Details klinken door in dorpsroute Raadhuisweg/Zoutmansweg

Reeuwijk - De reacties die zijn verzameld op de bewonersavond van 18 september over de plannen voor de lang verwachte herinrichting van de dorpsroute Raadhuisweg/Zoutmansweg hebben de plannen voor de herinrichting niet wezenlijk beïnvloed, zo blijkt uit het voorstel dat vanavond aan de commissie Ruimte wordt voorgelegd.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen weet te melden dat er 45 reacties waren ingeleverd. Acht bewoners pleiten er voor het huidige gele pad (het voormalige fietspad) langs de Breevaart te handhaven, maar uit de plannen wordt duidelijk dat dat pad wordt getransformeerd tot wandelpad. De meeste reacties hadden betrekking op de inrichting op detailniveau, zoals het plaatsen van hekjes op strategische punten, ligging van de parkeerplaatsen en de groenaankleding. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de handhaving van de 30 km snelheid en dat is nog wel een punt van overleg met de politie. Niet alleen omdat eerst de juiste inrichting gerealiseerd moet zijn, maar ook omdat het moet passen in de prioriteitstelling van het politieapparaat.

De details van de aankleding zullen binnenkort worden uitgewerkt. De uitvoering staat gepland in het voorjaar 2019. Naar verwachting zullen de kosten van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting een bedrag van 800.000 euro vergen. Tekst: Bert Verver

Meer berichten