Logo kobr.nl

Bedrijventerreinen langs A12

Zuid-Holland - De provincie heeft een 'provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12' vastgesteld voor de A12-corridor. Dit programma zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen in diverse gemeenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het programma is een volgende stap in de inspanningen om de logistieke potentie van de A12 corridor te verzilveren. Ter illustratie: vanaf de logistieke bedrijventerreinen tussen Gouda en Zoetermeer zijn circa 8 miljoen consumenten binnen 1 uur bereikbaar en de aanwezige marktpartijen behoren tot de meest toonaangevende partijen in de sector. Een belangrijke voorwaarde voor het verzilveren van de logistieke potentie van de A12 corridor is dat ondernemers voldoende vestigingsruimte hebben. Daarbij vindt de provincie het ook van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de ruimte en bestaande locaties eerst optimaal worden benut, voordat er 'in het weiland' wordt gebouwd. Er is vastgelegd welke ontwikkelingen wel, welke niet en welke onder voorwaarden kunnen plaatsvinden. Daarbij is onder meer ingezet op het benutten van de bestaande bedrijventerreinen en aansluiten bij de bestaande bebouwing.

Meer berichten