Logo kobr.nl

Lokale hulp voor Sulawesi

Bodegraven-Reeuwijk - De gezamenlijke kerken in onze gemeente gaan op zondag 14 oktober collecteren voor noodhulp in Sulawesi. Iedere kerk zal het geld overdragen aan de ANBI organisatie die het dichtst bij haar identiteit staat, zodat de volle breedte van de inwoners op Sulawesi hierin kan meedelen. 'Wij willen alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk vragen zijn of haar bijdrage te geven aan een organisatie die daar noodhulp verleent. Dit kan via een van de kerken waar u zich mee verbonden voelt. Het kan ook via giro 555 Sulawesi. Doet u ook mee? Laten we delen van onze rijkdom en overvloed. Alvast bedankt namens de gezamenlijke kerken.'

Meer berichten