Logo kobr.nl

Feestelijke laatste paal Verhoeff-Rollmanschool

Bodegraven - Afgelopen maandag heeft wethouder Van den Heuvel samen met de leerlingen Maarten van den Heiden uit groep 4 - hij was jarig - en Jitske Huijser uit groep 8 - de 'oudste leerling' - de feestelijke laatste paal van de nieuwbouw van de Verhoeff-Rollmanschool geslagen. De school krijgt aan het Dronenpark 1 een fraai, modern en multifunctioneel gebouw. De school is ontworpen door Cita Architecten, de aannemer is Middelwatering Bouw.

Sinds augustus 2007 is de Verhoeff-Rollmanschool op twee locaties gevestigd. De hoofdlocatie is aan de Julianastraat en de drie hoogste groepen hadden les in een dependance aan Dronenpark 1. "We zijn uiteraard heel blij dat we straks weer op één locatie zitten. De nieuwe school telt dertien groepslokalen en een lokaal voor de peuterspeelzaal. Wij kijken uit naar de nieuwe huisvesting."

De bouw van de school is de laatste fase van de gemeentelijke plannen voor de scholenlocatie Dronenplein. De Willibrord-Milandschool en de Prinses Beatrixschool zijn inmiddels in gebruik. De bouw van de Verhoeff-Rollmanschool start nu. In juli 2019 vindt de oplevering plaats. Aansluitend wordt ook het park aan het Dronenpark opnieuw aangelegd. Er komt een mooi en groen speelpark, waarvan de inrichting in samenwerking met de leerkrachten, kinderen, enkele omwonenden en het wijkteam Zuid tot stand is gekomen.

Beeld: Marijke Groot

Meer berichten