Logo kobr.nl
Foto:

Dit kan niet waar zijn!

Politici aan het woord

Bodegraven-Reeuwijk is een heel leuke maar helaas ook dure gemeente om in te wonen. De lokale lasten zijn hoog in vergelijking met andere omliggende gemeenten. Om ervoor te zorgen dat we de inwoners niet steeds meer laten betalen, heeft de gemeenteraad als uitgangspunt dat de stijging niet meer mag zijn dan de inflatie. Dat is de afgelopen jaren goed gelukt. Tot dit jaar.


Het nieuwe college stelt een forse stijging voor. De afvalstoffenhefing stijgt het hardst. De eerste begroting van het nieuwe college laat een lastenstijging voor u als inwoner van 2,8% zien. Dat is veel meer dan de inflatie. De belangrijkste oorzaak is de afvalstoffenheffing die met 5,6% stijgt. De uitleg van de wethouder? Inwoners scheiden hun afval te goed waardoor de kosten hoger zijn geworden.


Huh? We doen het met zijn allen goed, en daarom wordt het duurder? Dit kan niet waar zijn. Het nieuwe college geeft onder andere als argument dat afval, met name plastic, minder oplevert. Maar hoe leggen we dit uit aan iedereen die veel moeite doet om papier, plastic, groen en andere grondstoffen te scheiden van het restafval. Goed gedrag moet beloond worden en niet gestraft.


Wat Burgerbelangen betreft laten we de hoogte van de lokale lasten niet uit de bocht vliegen. Dit zal één van onze speerpunten zijn tijdens de behandeling van de begroting. We zijn benieuwd welke partijen ons voorbeeld volgen.


Remco Tijssen

Fractievoorzitter Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten