Logo kobr.nl
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Gemeenteraad: Onderzoek naar gescheiden fietspad langs Raadhuisweg/Zoutmansweg

Reeuwijk - Enigszins tegen de verwachting in heeft de gemeenteraad vorige week geen besluit genomen over de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Directe aanleiding van het uitstel was het amendement dat door coalitiepartij CDA samen met de PvdA werd ingediend. Dit amendement verzet zich weliswaar niet tegen het aanpassingsvoorstel, maar er wordt opgeroepen te onderzoeken of er optimalisatiemaatregelen kunnen worden getroffen om de snelheid uit het verkeer te halen en het oorspronkelijke fietspad als vrijliggend fietspad te behouden.

Na de toelichting op het amendement door Jan van Rooijen (CDA) en Monique Jonker (PvdA) bleek dat niet iedere fractie de behoefte voelde om de discussie opnieuw te openen. Raadsnestor en SGP-woordvoerder Henk van der Smit vond de zorgen over het plan terecht en vroeg zich af wat er verkeerd zou gaan als het amendement wel aangenomen zou worden. Hij stelde voor om het plan nog eens te heroverwegen. Wethouder Inge Nieuwenhuizen lichtte het voorstel nog kort toe, maar bleek ook recent nog overleg gehad te hebben met de scholen in de MFA. Die hadden aangegeven een vrijliggend fietspad beter te vinden. Hoewel de wethouder aangaf dat het niet mogelijk was het oorspronkelijke fietspad te handhaven, wilde zij wel tegemoet komen aan de oproep nog eens te kijken of er andere mogelijkheden zijn voor een gescheiden fietspad. Zij vroeg daarvoor een maand uitstel en daar ging de raad mee akkoord. Het CDA en de PvdA trokken daarop hun amendement in, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Het uitstel zal overigens ook worden gebruikt om de vragen van Hennie Castelein (Burgerbelangen) over de totale kosten die inmiddels in de weg zijn gestoken en nog gestoken moeten worden, schriftelijk te beantwoorden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten