Logo kobr.nl
Foto:

Arbeidsbemiddelaar Eduard Craanen: "Migrantenhotel zorgt alleen maar voor méér Polen in Bodegraven"

Bodegraven - Eduard Craanen heeft via zijn uitzendbureau FlexGroup BV (voorheen LevelOne) veel Polen in dienst en zorgt tegelijk ook voor huisvesting voor hen. "Er is nog altijd een nijpend tekort aan personeel in Nederland en dat tekort stijgt in de nabije toekomst. Als er daadwerkelijk een migrantenhotel in Bodegraven wordt gerealiseerd, neemt het aantal Polen en andere arbeidsmigranten in Bodegraven alleen maar toe."

Craanen biedt Polen die hij uitzendt bij Nederlandse bedrijven ook huisvesting aan. Hij heeft voor deze huisvesting een aantal panden in Bodegraven en omgeving tot zijn beschikking. Hij is gecertificeerd door SNF (Stichting Normering Flexwonen). De SNF stelt normen vast, waaraan organisaties die arbeidsmigranten huisvesten moeten voldoen. Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is. Bovendien heeft Craanen te maken met 'WAS', Wet Aanpak Schijnconstructies. Dit houdt voor hem onder meer in dat er een maximum percentage van het loon mag worden ingehouden voor huisvesting en ziektekostenpremies. Craanen: "De arbeidsmigranten die wij in dienst hebben, ontvangen keurig het loon volgens de geldende CAO."

Gedrag

Het deel van het loon dat Craanen wettelijk mag gebruiken voor huisvesting, is vaak niet toereikend. "Er wordt door de gehuisveste mensen niet altijd even zorgvuldig omgegaan met het onderdak wat wij hen bieden. De kosten die wij vervolgens moeten maken om huizen bewoonbaar te houden, zijn niet eenvoudig te verhalen op de bewoners. Het mag bijvoorbeeld niet zomaar van het loon worden ingehouden. Toch betreft dit slechts een beperkt aantal arbeidsmigranten. Verreweg het overgrote deel maakt er niet zo'n puinhoop van."

Hij ziet wel heel duidelijk dat het arbeidsethos en de mentaliteit van de huidige generatie Polen die zich nu aanmeldt voor werk, beduidend minder zijn dan pakweg 20 jaar geleden. Craanen is ook bezorgd over het toegenomen drugsgebruik onder de jongere migranten en de criminaliteit die hiermee gepaard gaat. Hij schat in dat 50% van hen wiet rookt of soms zwaardere drugs gebruikt. Polen die op welke manier dan ook overlast veroorzaken, worden linea recta door hem weggestuurd.

Geen oplossing

Een Polenhotel lost volgens Craanen zijn huisvestingsprobleem niet op. Er komen door deze extra huisvestingsmogelijkheden alleen maar méér Polen naar Bodegraven. Hij vraagt zich af of de Polen zelf wel behoefte hebben aan dit hotel. Met honderden Polen samenwonen op een industrieterrein is geen ideale oplossing. Bovendien wordt het Polenhotel in Boskoop afgehuurd door één of enkele grote partijen. Het is voor hem nog maar de vraag of kleinere partijen straks hotelkamers in Bodegraven kunnen afhuren voor de migranten aan wie zij onderdak willen bieden.

Tekst en beeld: Edith Op de Woerd

Meer berichten