Logo kobr.nl
Foto:

Nieuws uit dorp en wijk

Eenmaal per maand plaatst Kijk op Bodegraven-Reeuwijk het nieuws van de dorpsoverleggen in onze gemeente. De dorpsoverleggen kunnen hun nieuws mailen naar redactie@kobr.nl.

In Bodegraven-Reeuwijk werken we dorpsgericht. We betrekken inwoners bij ontwikkelingen en werken daarvoor graag samen met de dorps- en wijkteams. Daarbij zeggen we nooit nee, maar bekijken we elk voorstel vanuit de kansen die er altijd zijn. Om de denkkracht van de dorpen te gebruiken is het belangrijk dat de dorps- en wijkteams input krijgen; ook van u! Met uw inbreng helpt u mee bij het verder brengen van belangrijke thema's die spelen in de gemeente. U kunt meedenken, meedoen en meewerken. Dus maak uw ideeën kenbaar via het dorps- of wijkteam, deel uw mening op een inloopavond of neem deel aan een klankbordgroep. Samen maken we onze dorpen beter!

Wethouder Kees Oskam, portefeuille Dorpsoverleggen

Dorpsteam Waarder

 • Binnen het dorpsteam Waarder heeft Joke Pater afscheid genomen en de voorzittershamer overgedragen aan Frank Pastoor. Joke heeft vanaf de oprichting deel uitgemaakt van het dorpsteam en vele behandelpunten mede vormgegeven. Het dorpsteam is Joke zeer erkentelijk voor haar inzet en heeft als blijvende herinnering een kunstwerk geschonken.
 • Voor de komende periode worden de mogelijkheden onderzocht om de lantaarnpalen langs de doorgaande route in het dorp en bij de Maximalocatie blijvend te voorzien van de bloemversieringen.
 • Het dorpsteam in overleg met de diverse instanties om de rotonde aan het begin van het dorp, nabij de A12, te karakteriseren als 'De Poort van Waarder'.
 • De verkeersveiligheid heeft de blijvende aandacht van het dorpsteam, met name voor de toekomst wanneer als gevolg van de bouwactiviteiten in Driebruggen het doorgaande verkeer toeneemt.
 • De vergaderdata van het dorpsteam verschijnen binnenkort weer op de website.
 • Tenslotte zijn wij nog op zoek naar versterkingen binnen ons team. Voel u niet verplicht, maar vrijblijvend informeren kan altijd.

Meijebelangen

 • Vorige week werd in samenwerking met het Team Veiligheid van de gemeente een veiligheidsavond georganiseerd. Recent is in een drietal woningen in de Meije ingebroken en de belangstelling voor deze avond was dan ook groot. Na de uitleg van het project Tent in de Wijk werden goede tips gegeven ter preventie van inbraak. Burgemeester Van der Kamp en de politie wezen er meerdere keren op dat het tijdig melden (bel 112) van verdachte situaties zeer belangrijk is. Een slachtoffer van een inbraak vertelde wat het persoonlijk met hem had gedaan. Na de eerste boosheid kwam bij hem de vraag op hoe veilig je je huis moet maken om inbraak te voorkomen. Ondanks een zeer goede beveiliging werd er toch bij hem ingebroken.
 • In de Meije zijn al enige tijd twee WhatsApp groepen actief. Buurtbewoners kunnen elkaar zo snel informeren bij verdachte situaties. Ook dit helpt om de buurt veiliger te maken. De beheerder van de WhatsApp groepen riep de bewoners op om zich aan te sluiten bij de WhatsApp groep.
 • De Meije Eettafel, eind oktober, was weer een groot succes. In een gezellige, ongedwongen sfeer gingen de buurtbewoners, tijdens een goed verzorgde maaltijd, met elkaar in gesprek. De volgende Eetafel staat gepland in het voorjaar 2019.
 • Binnenkort wordt weer een Nieuwsbrief verspreid.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

 • We zijn samen met de gemeente aan het onderzoeken met welke maatregelen we de oversteekplaats op de Dorpsweg voor schoolgaande kinderen veiliger kunnen maken.
 • De herinrichting voor de Kerkweg stond oorspronkelijk gepland voor ongeveer 2021. We hebben er regelmatig op aangedrongen om dit naar voren te schuiven en het, na de gemeenteraadsverkiezingen, als belangrijk aandachtspunt aangegeven bij de formateur. Uiteindelijk heeft de gemeente besloten om de herinrichting naar voren te schuiven en is een werkgroep momenteel bezig om met de gemeente hiervoor een plan te maken. Zodra het plan is uitgewerkt, zal inzage mogelijk zijn. De bedoeling is om in 2019 te starten met de werkzaamheden. Voor de defecte verlichting (complexe breuk onder het asfalt) zal noodverlichting worden aangebracht.
 • Voor de resterende werkzaamheden op de Reewal is met de gemeente afgesproken dat de projectleider contact op zal nemen met de werkgroep.
 • We constateren de laatste tijd dat er zware tractoren met puin door het dorp rijden en dat er vrachtwagens van de Aldi via de verkeerde route rijden. De gemeente zal contact opnemen met de betreffende bedrijven.
 • Voor enkele locaties zijn AED-kasten beschikbaar/aanwezig, maar de AED's zijn nog niet toegankelijk voor hulpverleners. We zullen e.e.a. gaan inventariseren en zorgen dat de AED's toegankelijk worden gemaakt. Er komt dan ook een overzicht op de site waar ze te vinden zijn. Voor de AED in Tempel is men bezig de financiering rond te krijgen.
 • We constateerden onlangs dat er regelmatig overstort plaatsvindt van het riool in de Tocht. De gemeente gaat dit onderzoeken.

Wijkteam Bodegraven Noord

 • Op zaterdag 8 december van 11.00 uur tot 14.00 uur staan de leden van Wijkteam Noord op het Raadhuisplein klaar om naar u te luisteren en met u te praten over de toekomst van de wijk. De komende tijd staat veel te gebeuren. Wat vindt u als bewoner van wijk Noord/Centrum hiervan? Hoe wilt u uw straat en uw wijk in de toekomst zien? Wat mist u en wat vindt u goed? Vanaf 11.00 uur staat de koffie met wat lekkers klaar.
 • Het wijkteam wil een bindende factor zijn tussen de bewoners en de gemeente. Samen willen wij werken aan een betere wijk. Uw mening hierin is onmisbaar!

Informatie: www.dorpenwijk.nl

Meer berichten