Logo kobr.nl
Foto:
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Uiteenlopende standpunten over vrijliggend fietspad langs Breevaart

Reeuwijk - Marjolein Kranenburg is een petitie gestart voor het behoud van het vrijliggende fietspad langs de Raadhuisweg en Zoutmansweg. Het wijkteam Reeuwijk-Brug-west steunt echter het laatst gepresenteerde voorstel van de gemeente met twee fietsstroken langs de rijbaan en ziet geen heil meer in een hernieuwde discussie over het fietspad. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk sprak met beide partijen over de uiteenlopende standpunten.

Enigszins tegen de verwachting in nam de gemeenteraad in oktober geen beslissing over de herinrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg. Mede naar aanleiding van een door het CDA en PvdA ingediend amendement kwam wethouder Inge Nieuwenhuizen tegemoet aan de oproep van de raad om nogmaals een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een gescheiden fietspad. Dit in plaats van de twee fietsstroken die werden voorzien in het door het college van B en W gepresenteerde model. Aanvankelijk was het de bedoeling nog dit jaar een definitief besluit te nemen. Uiteindelijk bleek er meer tijd nodig voor aanvullend onderzoek en is het de verwachting dat de raad op 30 januari gaat beslissen.

Veiligheid voor fietser

"Beter laat dan nooit," is het standpunt van Marjolein Kranenburg als haar de vraag wordt voorgelegd of de petitie niet erg laat is gelanceerd. "Ik heb in de klankbordgroep gezeten namens de CBS De Regenboog en heb mij daar, in samenspraak met de school, al verzet tegen het voorstel dat uiteindelijk door de meerderheid van de klankbordgroep is omarmd en in september tijdens een informatieavond in De Brug is gepresenteerd. Deze klankbordgroep vertegenwoordigde echter naar mijn mening niet de inwoners van Reeuwijk-Brug-oost. De school wilde een vrijliggend fietspad behouden en ik ben het daar volledig mee eens. Uit veiligheidsoverwegingen is dat, zeker voor de schoolgaande jeugd, noodzakelijk en het stukje van de zogenoemde schoolroute tussen de Groen van Prinsterenlaan en de Breevaartbrug is maar een beperkt onderdeel van die route."

Marjolein, die nadrukkelijk aangeeft dat zij de petitie niet heeft opgezet vanuit een persoonlijk belang maar voor alle inwoners van Reeuwijk-Brug, wijst erop dat de Raadhuisweg/Zoutmansweg een doorgangsroute is, waarbij gelukkig meer dan de helft van het verkeer inmiddels de randweg neemt. De route langs de Breevaart is echter eveneens van regionaal belang. "Je kunt het fietspad ook bekijken als onderdeel van een toeristische route het hele jaar door. Het fietsverkeer van en naar Gouda wordt steeds drukker, mede onder invloed van de aanleg van het Landal recreatiepark. Naar mijn mening is het fietspad breed genoeg voor het gewone fietsverkeer met het G11 bord. Dit impliceert dat scooters en brommers, en wellicht ook elektrische fietsen, op de rijbaan kunnen."

Marjolein constateert dat ze veel bijval krijgt op haar oproep. De inwoners van Reeuwijk-Brug geven steun aan de petitie, die nu 600 maal ondertekend is. "Ik ga uit van duizend ondertekenaars en zal de petitie namens de ondertekenaars aan de raad en het college aanbieden in de hoop dat het de besluitvorming nog tijdig zal beïnvloeden." De volledige tekst van de petitie is terug te vinden op petitie24.nl.

Snel aan de gang

De petitie is een overbodige actie, vinden leden van het wijkteam Reeuwijk-Brug-west. Wijkteamvoorzitter Addy Vos is van mening dat het handhaven van de huidige, tijdelijke situatie zo snel mogelijk beëindigd moet worden. "Wij zijn van mening dat het plan met de 'dorpse inrichting' zoals het er nu ligt gewoon moet doorgaan en dat de herinrichting zo snel mogelijk ter hand moet worden genomen. De tijdelijke inrichting is namelijk plaatselijk wel erg onoverzichtelijk."

Diezelfde mening hebben Sandra van Grieken en René Stoppelenburg, die het wijkteam in de klankbordgroep vertegenwoordigden. "Wij hebben als wijkteam de gemeente opgeroepen alle belanghebbenden bij elkaar te brengen. Dat heeft geleid tot de vorming van een klankbordgroep waarin belanghebbenden en ondernemers zitting hadden. In die klankbordgroep zijn wel tien à twaalf varianten gepresenteerd. Daar is uiteindelijk een inrichtingsmodel uit voortgekomen, waarin de meerderheid van de klankbordgroep zich kon vinden. Dat plan is in september gepresenteerd en een grote meerderheid van de aanwezigen was het daarmee eens."

René Stoppelenburg en Sandra van Grieken benadrukken dat zij zelf geen direct belang hebben bij de reconstructie van de weg en de voorstellen vanuit het algemeen belang hebben bekeken. Zij realiseren zich dat het moeilijk is bij dit soort vraagstukken iedereen tevreden te stellen, maar zijn het oneens met de stelling dat de schoolroute niet veilig genoeg is. "Voor ons is het heel belangrijk dat het een route wordt waarvoor een maximumsnelheid van 30 km geldt en die zo ingericht is dat de automobilist meteen denkt: 'Hey, ik rijd in een dorp'. In de plannen verandert er eigenlijk niets aan de schoolroute die vanuit de wijk west naar de MFA loopt. De verkeerslichten blijven gehandhaafd op de kruising bij de Groen van Prinsterenlaan en bij de oversteek van de Breevaartbrug en het fietspad daartussen ook blijft geheel vrijliggend. In tegenstelling tot wat er in de petitie wordt gesuggereerd, worden ouders dus in het geheel niet gedwongen kinderen met de auto naar school te brengen. Wij blijven achter het door plan gepresenteerd door het college van B en W. We willen graag blijven meedenken over de details van de inrichting die nog om uitwerking vragen."

Tekst: Bert Verver

Meer berichten