Logo kobr.nl
Foto:

'Pas de op plaats groei Schiphol'

Bodegraven-Reeuwijk - Het college van burgemeester en wethouders steunt het standpunt van de regionale en lokale overheden, verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), om een 'pas op de plaats' te maken met de groei van Schiphol.

In een informatiebrief aan de gemeenteraad wordt gesteld dat de BRS kennis heeft kunnen nemen van een recent Milieueffectrapport, maar dat de BRS tegelijkertijd constateert dat er over een aantal onderwerpen nog onvoldoende duidelijkheid is. Dat wil zeggen dat de afspraken uit 2008 over groei wat de BRS betreft niet in werking treden, totdat ook de overige afspraken uit 2008 allemaal zijn geëffectueerd (met name de selectieve verdeling van verkeer over Schiphol, Lelystad en Eindhoven). Tevens moet er eerst meer duidelijkheid zijn over zaken als de mogelijke gevolgen van de luchtruimherziening, over de landelijke discussie die in het kader van de Luchtvaartnota over luchtvaart en klimaat wordt gevoerd en over de (gezondheids)effecten van ultrafijnstof door vliegtuigen. Het RIVM komt over enkele jaren met de resultaten van een langjarige onderzoek.

De discussie over groei tot 2030 wordt wat de BRS betreft pas gevoerd als alle hierboven genoemde informatie op tafel ligt. Dezer dagen zal de Omgevingsraad Schiphol (ORS) haar advies aan de minister afronden. Het is nu nog niet duidelijk of dit een unaniem breed gedragen advies wordt, of dat op sommige onderwerpen de verschillen tussen partijen dwingen deze afzonderlijk te benoemen.

Meer berichten