Logo kobr.nl
Reflex tijdens het jubileumfeest in 2018
Reflex tijdens het jubileumfeest in 2018 (Foto: Stefanie Peters)

Gymnastiekvereniging Reflex wil bouw nieuw gymsportcentrum

De Reeuwijkse gymnastiekvereniging Reflex heeft dringend behoefte aan een nieuw gymsportcentrum. Als dat niet gerealiseerd kan worden, vreest de vereniging, die vorig jaar 50 jaar bestond en zo'n 360 leden telt, op termijn voor haar voortbestaan.

Deze boodschap bracht de voorzitter van Reflex, Mirelle Vermeulen, vorige week tijdens de inspraakraad over aan de lokale politiek.

In een uitgebreide presentatie liet zij de raadsleden weten dat de trainingen in sporthal De Meerkoet voor haar vereniging steeds problematischer worden. De vereniging gebruikt de hal zo'n vijf maal per week voor haar trainingen. Voor iedere training moet er een op- en afbouw van de turntoestellen plaatsvinden, een activiteit die ongeveer drie kwartier in beslag neemt. De zwaarte van dit werk dat door vaak jonge leidsters gedaan moet worden, strookt niet meer met de arbo-eisen die daaraan verbonden zijn. Voor de vereniging wordt het daardoor steeds moeilijker trainers te krijgen omdat die de voorkeur geven aan het werken binnen gespecialiseerde gym/turnsportaccommodaties.

Ideeën leven er binnen Reflex genoeg. In haar presentatie liet Mirelle zien dat de voorkeur uit gaat naar de bouw van een gymsportcentrum waarin meerdere disciplines, die geen behoefte hebben aan een zaal van de afmetingen van De Meerkoet, een plaats kunnen vinden. Ook andere verenigingen uit de buurt zouden daar een plaats kunnen vinden en steunen het verzoek.

Uit gepresenteerde tekeningen bleek dat Reflex graag een verbinding zou willen vormen met het naastgelegen Loose End. Op het achterterrein van Loose End zou plaats zijn voor een tweetal zalen, één van 14x14 meter en één van 16x14 meter. Door middel van een verbinding met De Meerkoet zou ook in de toekomst gebruik gemaakt kunnen worden van de kleed- en sanitaire accommodatie van de sporthal.

Volgens een voorlopige berekening vergt een duurzaam gebouwde hal een investering van € 533.000 euro. De verwachting is dat op dat bedrag 35% subsidie mogelijk uit het stimuleringsfonds 'stimulering bouw- en onderhoud sportaccommodaties voor amateursport'. De vereniging ziet kansen om in die investering een aandeel te leveren, maar legde het dringende verzoek op tafel om op korte termijn met de gemeente in gesprek te komen om te kijken of de ideeën voor de nieuwbouw realiseerbaar gemaakt kunnen worden.

Hoewel de investering om een fors bedrag gaat lijkt de oproep van Reflex niet aan dovemansoren gericht te zijn geweest. Wethouder Sport, Dirk-Jan Knol, onderstreept dat de gemeente zoveel mogelijk mensen in beweging wil krijgen. "Wij vergeten soms dat er veel verenigingen zijn die binnen sporten. In die zin ben ik blij met de inspraak van Reflex. Wij zullen dan ook zeker gaan onderzoeken of het mogelijk is daar een concreet plan aan te koppelen."

Tekst: Bert Verver

Meer berichten