Logo kobr.nl
Foto: finchbuildings.com

Meepraten over Tiny Houses voor jongeren

Bodegraven-Reeuwijk - Huisvesting voor jongeren is een probleem in onze gemeente. De VVD Bodegraven-Reeuwijk ziet mogelijkheden om dit probleem te verlichten, zo laat de partij weten in een filmpje op hun Facebookpagina. De fractie komt voor het vraagstuk over huisvesting voor jongeren graag in contact met deze doelgroep om te horen hoe wordt gedacht over Tiny Houses.

Raadslid Frank Rijkaart wil graag met jongeren in contact komen. Enerzijds om de actuele problematiek goed in kaart te brengen, maar ook om de wensen helder te krijgen. "Wat ik graag zou willen hebben, hoeft natuurlijk niet de wens te zijn van de jongeren. Maar met het Tiny Houses-concept zie ik wel kansen." Voor een goede start is het van belang goede en voldoende input te krijgen, hiervoor heeft de VVD een korte vragenlijst opgesteld. Iedereen die wil meewerken wordt opgeroepen om een mail te sturen naar frijkaart@bodegraven-reeuwijk.nl. "Zonder voldoende input kan ik geen presentatie geven waarin nut en noodzaak aan de orde komen. Het is belangrijk dat de jongeren niet denken 'een ander doet het wel', maar dat ze hun medewerking willen verlenen om tot een succesvol eindproduct te komen."

Eén van de vragen die gesteld wordt, is waarom jongeren die dit willen nog niet op zichzelf wonen. Of indien ze wel op kamers wonen maar daar weg willen, wat ze dan nodig hebben of zoeken om dat te doen. En uiteraard staat hun mening over Tiny Houses centraal. Uiteindelijk is het doel om een presentatie aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te geven met daarin de mening van de jongeren en een oproep aan de gemeente om hier invulling aan te geven. "Ik hoop op veel reacties, want alleen dan is het mogelijk om een breed gedragen verhaal neer te zetten. Inmiddels heb ik de plannen aan meerdere partijen voorgedragen en deze zegden enthousiast hun medewerking toe. Dat is een mooie start, maar nu zijn de jongeren aan zet."

Beeld: finchbuildings.com

Meer berichten